Merkelcelle carcinom – nyt om behandling

Niels Junker | Mar 2020 | Dermatologi |

Niels Junker
afdelingslæge, ph.d.,
Onkologisk Afdeling,
Herlev Hospital

Merkelcelle carcinom (MCC) er, som tidligere beskrevet i BestPractice Onkologi august 2017, en meget aggressiv, hudassocieret kræftform. Den er karakteriseret ved at være hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det adjuverende onkologiske tilbud strålebehandling. For patienter med lokal sygdom (stadium I+II) er der en overlevelsesgevinst, mens der for patienter, som er radikalt opererede for nodal sygdom (stadium III), er en øget lokoregional kontrol. Den manglende effekt på overlevelsen ved nodal sygdom tyder på en tidlig tendens til systemisk mikroskopisk sygdom så snart, der er lymfeknudeinvolvering.1  For patienter med ikke-resektabel lokalavanceret eller dissemineret MCC har behandlingen historisk været kemoterapi. Til trods for, at MCC er meget kemofølsom med en høj responsrate på 56% i førstelinje, er prognosen meget dårlig med en gennemsnitlig PFS på to-fire måneder, og OS gående mod nul inden for 12 måneder.2,3  Med indførelsen af immun checkpoint-hæmmere, som blokerer PD-1/L1 aksen, viste de tidlige data fra tre fase II-studier tegn på en tilsvarende responsrate sammenlignet med historiske data fra kemoterapi, men med færre bivirkninger - og for første gang også en overlevelsesgevinst! Herunder følger en præsentation af endnu ikke publicerede data fra studier, som undersøger rationalet for immunterapi ved tidlige stadier med nodal involvering, samt en opdatering på de lovende studier for patienter med ikke-resektabel lokalavanceret eller dissemineret MCC. Immunterapi i adjuverende og neoadjuverende setting For at kunne fastslå om immunterapi spiller en tidlig rolle (lokoregional eller ikke detekterbar sygdom) hos MCC-patienter, er der igangsat en række studier med forskellige immun checkpoint-hæmmere, hvoraf data fra to fase II-studier blev præsenteret på ASCO 2018.  Det første studie af sin slags er et randomiseret fase II-studie med 40 patienter (stadium I-IV), der fik adjuverende behandling...