“At læse mellem linjerne” – Ansvarlighed som den kommer til udtryk i telefonopkald til en akutfunktion – En sekundær analyse af interviews med patienter og pårørende

Birgith Pedersen | Feb 2020 | Almen praksis | Onkologi |

Birgith Pedersen
sygeplejerske, cand.cur., ph.d.,
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling,
Aalborg Universitetshospital

Lisbeth Uhrenfeldt
sygeplejerske, cand.cur., ph.d.,
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling,
Aalborg Universitetshospital

Lone Jørgensen
sygeplejerske, cand.cur., ph.d.,
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling,
Aalborg Universitetshospital

Heidi Ramlow
sygeplejerske, SD,
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling,
Aalborg Universitetshospital

RESUME Analysen af interviewene tegnede et komplekst billede af den betydning følelsen af ansvarlighed kunne have for patienter og pårørende – udtrykt ”mellem linjerne” i deres telefonopkald til akutfunktionen i Onkologisk Afdeling. Håndteringen af ansvarlighed blev synliggjort i deres handlinger i hverdagslivet med kræft, hvor kontakten med sundhedsvæsenet overvejende foregår på ambulant basis.  I overensstemmelse med værdier i sundhedsvæsenet skal patienten støttes i at være uafhængig og samtidig få hjælp, når dette er påkrævet i en balance mellem autonomi og ønsket paternalisme. Med dette udgangspunkt må de professionelle anerkende patienter og pårørende som eksperter i deres eget liv, men også, at de kan være novicer, når de skal varetage egenomsorg i sårbare situationer.  Læs også: “The role of responsibility in oncological emergency calls”.9 Denne artikel beskriver, hvorledes patienters og pårørendes ansvarlighed kommer til udtryk i deres telefonopkald til akutfunktionen på Onkologisk Afdeling på et dansk universitetshospital.  Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital modtager patienter til medicinsk kræftbehandling og/eller strålebehandling i både adjuverende og pallierende forløb. Da behandlingen i stigende grad finder sted ved ambulante besøg, må patienter og pårørende være i stand til at håndtere symptomer på deres kræftsygdom og bivirkninger af behandlingen i hjemmet.1  For at støtte patienter og pårørende blev der oprettet en telefonbaseret onkologisk akutfunktion, der fungerer på hverdage i tidsrummet kl. 8 - 16 med to sygeplejersker og to læger samt en sekretær. Hvis de sundhedsprofessionelle vurderer, at problemstillingen ikke kan håndteres via telefonen, opfordres patienten og eventuelle pårørende til at komme ind i afdelingen til yderligere vurdering.  I forbindelse med evaluering af funktionen, blev der udført kvalitative interviews med 12 patienter og pårørende med fokus på deres oplevelse af at få hjælp og støtte i telefonen.2 Analyse af disse interviews viste utallige tegn på stor ansvarlighed fra både patienter og pårørende, hvorfor datamaterialet blev underlagt en sekundær...