Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) viser overraskende effekt på HER2-positive brystkræftpatienter

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Onkologi | Brystkræft |

Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) in subjects with HER2-positive metastatic breast cancer previously treated with T-DM1: A phase 2, multicenter, open-label study (DESTINY-Breast01) på årets San Antonio Breast Cancer Symposium. ”Det endelige endpoint var objektiv responsrate (ORR) svarende til 60,9 %. Her opnåede 6,0 % af patienterne komplet respons (CR), og 54,9 % af patienterne havde en partiel respons”, forklarer Ian E. Krop, og uddyber, at andelen der opnåede sygdomskontrol (DCR) var 97,3 %. I dette open-label, single-group, multicenter, fase-2 studie blev de 184 patienter behandlet med 5,4 mg/kg T-DXd. Alle patienterne var tidligere blevet behandlet for deres kræftsygdom med trastuzumab emtansin. ”Populationen var allerede intensivt behandlet. Alle havde tidligere fået trastuzumab og TDM-1, og to-tredjedele af patienterne var behandlet med pertuzumab,. For 54,3% af deltagerne var behandlingen målrettet mod HER2. Andelen af HER2-positive brystkræftpatienter som opnåede sygdomskontrol (DCR) havde en median responstid på 14.8 måneder. Progressionsfri overlevelse var 16,4 måneder, hvilket var gældende for alle subgrupper af patienterne. Den progressionsfri overlevelse for HER2-positive patienter med hjernemetastaser var, ifølge Ian E. Krop, 18.1 måneder. Patienterne skal observeres for interstitielle lungesygdomme (ILD) Bivirkningsprofilen var i overensstemmelse med hvad der tidligere er rapporteret, hvor den de mest udbredte var en lav grad af gastrointestinale og hæmatologiske bivirkninger. Studiet viser desuden, at 25 ud af de 184 inkluderede patienter udviklede interstitiel lungesygdom. Ian E. Krop forklarede, at fra fase 1 studiet var risikoen for interstitiel lungesygdom kendt. I dette studie udviklede 25 patienter interstitiel lungesygdom i forskellig grad som følge af behandlingen, her...