SABCS 2019: Triple-negativ brystkræft – adjuverende behandling med capecitabin i kombination med docetaxel og cyclophosphamid plus epirubicin

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Onkologi | Brystkræft |

Standard adjuvans-kemoterapi til triple-negativ brystkræft (TNBC) omfatter en taxan- og en anthracycline-behandling. Samtidig behandling med capecitabin kan give effektivitetsfordele, men robuste data mangler. Effektiviteten og sikkerheden ved integration af capecitabin i TNBC-adjuvansbehandlings-regimet blev vurderet. Resultaterne af forsøget kan fortolkes som, at capecitabin forbedrede DFS-satserne i TNBC signifikant, når det samtidig blev indgivet med en standard adjuvans taxan-/anthracyclin-kemoterapi, uden nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder.