SABCS 2019: Ibrace i kombination med hormonbehandling vs capecitabin ved hormonel receptor positiv / HER2 negativ brystcancer og sygdomsprogression efter aromatase hæmmer-behandling

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Onkologi | Brystkræft |

PAL er godkendt til brug i kombination med ET i HR-positive, HER2-negative MBC-patienter i både første og senere linjer. Den relative værdi af PAL plus ET versus kemoterapi (CT) i forbehandlede patienter er imidlertid endnu ikke fastlagt. PEARL er et fase III-forsøg, der sammenligner effektiviteten og sikkerheden af PAL i kombination med ET (exemestane [EXE] eller fulvestrant [FUL]) versus CAPE hos postmenopausale kvinder med HR-positiv / HER2-negativ MBC, hvis sygdom udviklede sig på AI'er. Konkluderende kan siges, at PEARL-undersøgelsen ikke viste en statistisk overlegenhed i PFS for PAL + ET versus CAPE i MBC-patienter, der gik videre til AI'er. Der blev heller ikke observeret nogen overlegenhed af PAL + ET i luminal-undergruppen. Behandling med PAL + ET blev generelt tolereret bedre end CAPE.