SABCS 2019: Denosumab som tillægsbehandling til neoadjuvaerende kemoterapi ved primær brystkræft

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Onkologi | Brystkræft |

Farmakologisk inhibering af receptoren RANK med denosumab kan forhindre eller forsinke knoglemetastase hos patienter med brystkræft (BC), og det kan forbedre sygdomsfri overlevelse hos postmenopausal kvinde med hormonreceptor (HR) positiv BC. GeparSepto-studiet demonstrerede en øget pCR-hastighed efter ugentlig nab-paclitaxel sammenlignet med ugentlig standard opløsningsmiddel-baseret paclitaxel, hvorimod ETNA ikke gjorde det. Det er stadig uklart, hvilket indgivelsesregime, der skal foretrækkes for nab-paclitaxel. GeparX-studiet undersøger, hvorvidt tilføjelsen af denosumab til anthracyclin-/taxan-holdig neoadjuvant kemoterapi (NACT) øger pCR-hastigheden, samt hvilken nab-paclitaxel plan, som skal prioriteres til primær BC. Resultaterne af de primære endepunkter og udvalgte sekundære endepunkter vil blive præsenteret på mødet.