SABCS 2019: Capecitabin som en del af neo-/ adjuverende kemoterapi ved tidlig brystcancer

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Onkologi | Brystkræft |

På trods af, at et stort antal patienter med tidlig brystkræft (EBC) er blevet behandlet med capecitabin i randomiserede forsøg, er der endnu ikke udført en individuel meta-analyse. Indtil videre er der kun offentliggjort to litteraturbaserede meta-analyser, som kun inkluderer henholdsvis fem neoadjuvans-undersøgelser og to adjuvans-forsøg. Mens de første ikke rapporterede om en forbedring som respons på neoadjuvant terapi, fandt sidstnævnte en forbedring i sygdomsfri overlevelse (DFS) i capecitabin-armen. For at vælge forsøg blev følgende kriterier anvendt: Capecitabin i EBC anvendes som adjuvans eller neoadjuvant terapi. Forsøget er randomiseret. N >100 patienter. Rekruttering er afsluttet og resultater er tilgængelige. Capecitabin ændrede ikke DFS i denne meta-analyse af 15.457 patienter med tidlig brystkræft fra 12 prospektive randomiserede forsøg, men som tilføjelse til systemisk behandling, blev DFS forbedret. Undergruppeanalyser er nødvendige for den endelige fortolkning og vil blive præsenteret på mødet.