Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft

Polykationer modvirker resistens overfor BRAFE600-hæmning i melanomceller

Arnaldur Hall | Dec 2019 | Dermatologi |

Arnaldur Hall
postdoc, ph.d.,
Enheden for Genomintegritet,
Kræftens Bekæmpelse

Selve opdagelsen af, at størstedelen af melanomer har en bestemt mutation i BRAF-genet (p.V600E/c.1799T>A) sammenholdt med udviklingen af specifikke BRAF-hæmmere, har revolutioneret behandlingen af patienter med melanom.1,2 En af disse BRAF-hæmmere er vemurafenib, som blev godkendt i 2011.2  Oprindeligt ansås vemurafenib for at være yderst specifik og veltolereret, og behandling med denne hæmmer gav stor klinisk succes, idet den forbedrede både den samlede og den progressionsfrie overlevelse hos melanom-patienter, som tidligere ikke havde været behandlet, og som var positive for BRAFE600-mutationen.  Desværre har det senere vist sig, at de fleste - måske endda alle - patienter i sidste ende udvikler erhvervet resistens overfor vemurafenib, hvilket resulterer i en median sygdomsprogression på omkring seks måneder.2,3 Udover den kliniske udfordring, som det giver i forhold til melanombehandlingen, tyder det også på, at de vemurafenib-resistente melanomceller har gennemgået en metabolisk omprogrammering, hvor de benytter sig af mitokondriel energiproduktion frem for glykolytisk aktivitet.4-6 I henhold til ovennævnte viser en nylig publikation7 fra professor Jiri Barteks enhed på Kræftens Bekæmpelse, at en behandling med vemurafenib i kombination med syntetiske polykationer forhindrer vemurafenib-resistens i melanomcellerne.  Indenfor de seneste år er syntetiske polykationer blevet anerkendt for at være blandt de mest lovende vektorer indenfor ikke-viralt design i forhold til nukleinsyrekomprimering, levering og terapeutisk intervention.8-10 På trods af opmuntrende implikationer giver de fleste polykationiske konstruktioner dog anledning til cytotoksicitet, som begrænser deres brug indenfor nukleinsyreterapi.11  Den omtalte publikation7 viser, at brug af syntetiske polykationer i kombination med midler som vemurafenib kan være en lovende behandlingsmulighed mod de kræftformer, hvor det viser sig, at funktio-nelle mitokondrier er vigtige for udvikling af resistens. Polykationer er karakteriseret ved at have en positiv ladning samtidig med, at de har cytotoksiske egenskaber.  Forskningen viser, at melanomceller, til forskel fra raske melanocytter, indeholder hyperpolariserede mitokondrier, det vil sige mitokondrier, som har en øget negativ...