Empowerment, Motivation og Medicin Adherence (EMMA) – hvordan støttes personer med dysreguleret type 2-diabetes? Resultater fra et RCT-studie og perspektiver herpå

Annemarie Varming | Dec 2019 | Almen praksis |

Annemarie Varming
forsker, ph.d.,
Sundhedsfremme,
Steno Diabetes Center,
København

Susanne Holm Kristensen
Diabetessygeplejerske,
Uddannelse,
Steno Diabetes Center,
København

Lene Dobson
Diabetessygeplejerske,
Uddannelse,
Steno Diabetes Center,
København

Type 2-diabetes udgør en stadig stigende sundhedsudfordring både i Danmark og i verden over.  Et velreguleret blodsukkerniveau forbedrer symptomer og øger sandsynligheden for forebyggelse af blandt andet alvorlige hjerte- og nyrerelaterede komplikationer. Dette har både stor betydning for den enkeltes livskvalitet og overlevelse - og for de samfundsmæssige omkostninger.  Den amerikanske diabetesforening (ADA) og det europæiske selskab for diabetesforskning (EASD) har udviklet evidensbaserede guidelines til diabetesbehandling og forbedret blodsukkerkontrol.  Disse guidelines anbefaler, at der for personer med type 2-diabetes sættes individuelle behandlingsmål, og at behandlingen omfatter en kombination af motion, mad og medicin, som tager højde for den enkeltes præferencer og ressourcer. Derudover anbefales tiltag, der understøtter den enkeltes viden, færdigheder og motivation i forhold til diabetesbehandlingen.  Empowerment, Motivation og Medicin Adherence (EMMA) er et personcentreret koncept, der er udviklet til brug i diabeteskonsultationer for at støtte dialogen mellem læger/sygeplejersker og personer med dysreguleret type 2-diabetes.  EMMA består af dialogværktøjer med tilhørende trin-for-trin vejledninger, der har til formål at facilitere refleksion og vidensudveksling om diabetesrelaterede udfordringer og behandling samt til individuel målsætning. Formålet med studiet var at undersøge, om deltag-else i et personcentreret konsultationsprogram baseret på EMMA-konceptet, kunne forbedre blodsukkerkontrol og egenomsorg (self-management) hos personer med dysreguleret type 2-diabetes sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik standardbehandling. Studiets design var et ikke-blindet parallelt RCT målrettet personer, der havde haft type 2-diabetes i mere end et år, og hvor de seneste tre målinger havde vist HbA1c ≥64 mmol/mol. Studiet blev gennemført på Steno Diabetes Center Copenhagen i perioden 2014-2017.  Udover blodsukkermålinger blev data indsamlet i form af spørgeskemaer, som deltagerne svarede på lige før, lige efter, samt igen seks måneder efter interventionen.  Spørgeskemaet var baseret på internationalt validerede skalaer, der undersøger determinanter for blodsukkerkontrol ifølge ”Self-Determination Theory”, som for eksempel støtte til autonomi i egenomsorg, motivation, velvære og diabetes-relateret sundhedsadfærd (mad, motion,...