Fækal Mikrobiota Transplantation til patienter med colitis ulcerosa

Frederik Cold | Dec 2019 | Gastroenterologi |

Frederik Cold
læge, ph.d.-studerende,
Københavns Universitet

Alice Højer Christensen
overlæge, ph.d.,
Aleris-Hamlet Hospitaler

Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) er en sygdom, der medfører blodig diarre og mave-smerter. Omkring 35.000 danskere skønnes at have sygdommen, som desværre er i vækst på verdensplan.1 Patienter med blødende tyktarmsbetændelse indtager i dag forskellig medicin, hvoraf en del har bivirkninger, og 10-20% af alle patienter ender med at få bortopereret deres tyktarm. Årsagen til at nogen udvikler colitis ulcerosa er ikke fuldt forstået, men menes at være udløst af et samspil imellem tarmens mikrobiota og immunforsvaret hos genetisk disponerede personer.2 Tarmens mikrobiota er således ændret hos patienter med colitis ulcerosa ved sammenligning med raske personer. Det er dog endnu ikke fuldt afklaret, om den ændrede mikrobiota er en del af årsagen til sygdommen - eller om sygdommen er årsag til den ændrede mikrobiota.  Den ændrede tarmmikrobiota ved colitis ulcerosa består blandt andet af færre forskellige og mere ens bakterier, hvilket beskrives som nedsat diversitet samt ændret mængde af de enkelte bakterier.  Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) er en ny behandlingsform, som aktuelt testes mod en del sygdomme, hvor der er fundet sammenhæng imellem ændret tarmmikrobiota og sygdom. Princippet i behandlingen er, at patienternes symptomer kan bedres eller helt fjernes ved udskiftning af den ”syge” tarmmikrobiota. Især i forhold til recidiverende C. Difficile infektion har FMT vist sig effektivt og overlegent ved sammenligning med vanlig behandling med antibiotika.3  Internationale studier fra randomiserede kliniske forsøg har vist lovende effekter på colitis ulcerosa med denne behandling.4 Dog er behandlingen i disse studier givet på meget forskellig vis, og resultaterne hos patienterne er derfor ikke helt sammenlignelige, hvorfor effekten fortsat må siges at være uafklaret. Derudover mangler der studier med langtidsopfølgning. På nuværende tidspunkt vides det således ikke, om FMT bliver en del af fremtidens behandling af colitis ulcerosa.  I de fleste studier er FMT-behandlingen givet ved hjælp af en kikkert indført gennem enten...