hudkreft

Årsager til non-melanom hudkræft

Henrik F. Lorentzen | Nov 2019 | Dermatologi | Onkologi |

Henrik F. Lorentzen
overlæge, klinisk lektor,
Aarhus Universitetshospital

Røntgenstråling øger risikoen for cancer, herunder nonmelanoma skin cancer (NMSC). Den tidligere ukritiske brug af Bucky-stråler til behandling af hudsygdomme, herunder akne og psoriasis hos børn og unge er relateret til BCC-udvikling med en latenstid på over 20 år. Dyberegående strålebehandling er associeret til forskellige cancertyper, herunder basal cell carcinoma (BCC) og squamous cell carcinoma (SCC) - ligeledes med mere end 20 års latenstid.  Blandt andet af den grund foretrækker man at behandle hudkræft hos yngre kirurgisk, mens ældre sikkert kan behandles med stråling på grund af den kortere forventede restlevetid. Røntgenstråling forårsager direkte skade på DNA og medfører derved mutationer, men det forårsager også skader indirekte, fordi der dannes frie iltradikaler. UV-B lys forårsager celleskade og øger risikoen for NMSC gennem tre mekanismer: • Direkte DNA-skade. • Dannelse af reaktive ilt-radikaler. • Immunsuppresion.  Reaktive ilt-radikaler (ROS) er molekyler, som med høj affinitet kan binde sig til blandt andet cellemembraner, DNA og mitokondrie-DNA og kan derved forårsage ændringer i disse. I den normale celle er der et lavt niveau af ROS, der kan påvirke den normale proliferation. Ved højere niveauer af ROS vil blandt andet DNA-skaden være tilstrækkelig til at forårsage forstyrret celledeling og cancer, men DNA-skaden er ikke tilstrækkelig til, at cellen dør.  Ved røntgen-behandlinger samt visse typer kemoterapi og photodynamisk terapi (PDT) dannes massive mængder ROS, som medfører celledød gennem nekrose, apoptose og ferroptose. UV-A lys absorberes ”ikke” i DNA og den carcinogene virkning sker via ROS og immunsuppression. Synligt lys kan føre til dannelse af ROS og kan bidrage til foto-aldring af huden, og en carcinogen virkning kan ikke udelukkes. Ved jordoverfladen følger UV-belastning og temperatur ikke hinanden (figur 1). Det kan sammenlignes med en gryde med vand, der sættes til kogning. Energien fra kogepladen er konstant og fører til opvarmning af vandet. Til at begynde med...