Type 2-diabetes og bariatrisk kirurgi – skal der forsat screenes for diabetiske senkomplikationer, hvis diabetes forsvinder efter kirurgi?

Lene Ring Madsen | Nov 2019 | Almen praksis |

Lene Ring Madsen
1. reservelæge, MD, ph.d., klinisk assistent,
Medicinsk Afdeling, Herning,
Hospitalsenheden Vest,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital
og Region Midtjylland

Bjørn Richelsen
professor, overlæge,
Steno Diabetes Center Aarhus
og Diabetes og Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Vi har fornyeligt vist, at op mod 70% af danskere med type 2-diabetes, der får foretaget gastrisk bypass på grund af svær overvægt, ikke længere har type 2-diabetes et år efter operationen. Spørgsmålet er så: Skal man fortsat screene for sendiabetiske komplikationer, herunder diabetisk retinopati, hvis diabetes er forsvundet efter operationen? Roux-en-Y gastrisk bypass (gastrisk bypass) er, sammen med sleeve gastrektomi, de to mest anvendte fedmekirurgiske operationer både i Danmark og på verdensplan.1 I 2018 blev der foretaget ca. 1200 fedmekirurgiske operationer i Danmark. Hertil skal lægges det ukendte antal af operationer danskere får foretaget i udlandet.2  Som anført har vi vist i en større register-baseret undersøgelse, at hos personer med type 2-diabetes og svær overvægt (BMI >35 kg/m2), der primært fik foretaget gastrisk bypass med henblik på behandling af den svære overvægt, var type 2-diabetes forsvund-et hos ca. 70% et år efter operationen.  Der var større sandsynlighed for, at type 2-diabetes forsvandt hos yngre personer med kortere varighed af diabetes, og som derfor endnu ikke fik behandling med insulin. Vores undersøgelse viste også, at hos de personer, hvor type 2-diabetes var forsvundet et år efter operationen, havde en fjerdedel udviklet type 2-diabetes igen fem år efter operationen.3  Dog fandt vi også, at der fem år efter gastrisk bypass, fortsat var mere end 70%, hvor diabetes var forsvundet. Deraf kan man konkludere, at diabetes efter gastrisk bypass er en dynamisk diagnose, hvilket understreger vigtigheden af, at personer med tidligere type 2-diabetes, hvor diabetes er remitteret efter gastrisk bypass, fortsat screenes for type 2-diabetes årligt hos egen læge grundet risiko for relaps. Gastrisk bypass synes over tid at forhindre diabetiske senkomplikationer Både vores egne og andre studier3,4 viser, at gastrisk bypass kan reducere den ellers forventede forværring af diabetiske senkomplikationer samt forebygge nytilkomne mikrovaskulære komplikationer.  Ca. seks år efter gastrisk bypass...