Guldstandard-behandling af psoriasis artrit udfordres

Lars Erik Vølund Kristensen | Nov 2019 | Dermatologi | Reumatologi |

Lars Erik Vølund Kristensen
associeret professor, forskningschef,
DMSci, MD, ph.d.,
Parker Instituttet,
Københavns Universitet,
Lund Universitet

I et nyligt publiceret head to head-studie1 sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit. Effekten af de to behandlinger blev vurderet ud fra en samlet bedring af ledsymptomer og hudlæsioner. Ixekizumab er en IL-17 hæmmer, og har dermed en anden virkningsmekanisme end TNF-alfa hæmmeren adalimumab.  Det primære ”take home message” i studiet er, at ixekizumab er mindst lige så god til behandling af ledsymptomer og bedre end adalimumab til behandling af hudlæsioner. Dette fund er overras-kende, idet der har været rygter om, at IL-17 hæmning giver en mindre bedring af ledgener sammenlignet med TNF-alfa hæmmerne. Denne opfattelse modsiger dette studie dog meget overbevisende. Som primært endepunkt har man for ixekizumab versus adalimumab valgt non-inferioritet ved ACR 50-score kombineret med superioritet ved PASI-100 respons i forhold til hudlæsionerne. Der var således høje krav i studiet til, hvilken effekt patienterne skulle opnå ved behandlingen. Sammensat endepunkt Nogle har udtrykt kritik af, at studiet, som er sponseret af Eli Lilly, havde et sammensat endepunkt med effekt på både ledgener og hudsymptomer. Personligt synes jeg, at man som læser skal forholde sig til de data man får, studiets design og patientpopulation og sammenligne dem med de ønsker til lindring, som vores patienter har.  Når man direkte spørger patienterne, efterspørger de behandlinger, der giver dem et positivt respons i alle elementer af deres sygdom. Derfor finder jeg, at det er meget relevant med et sammensat endepunkt, der både omfatter bedring af led- og hudsymptomer - for det er det, som er patienternes konkrete virkelighed. De ønsker selvsagt bedring af alle deres symptomer. Det er derfor min klare holdning, at det sammensatte endepunkt er meget mere interessant set i et patientperspektiv. Resultater af head to head sammenligning Andelen af patienter, der både opnåede ACR50 og PASI100, var signifikant større (p = 0,036) for...