KOL’s indflydelse på dødelighed hos lungekræftpatienter

Mozzie Marvati | Nov 2019 | Lungekræft | Almen praksis | Onkologi |

Mozzie Marvati
læge,
Lungemedicinsk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Ulla Møller Weinreich
læge, ph.d.,
Lungemedicinsk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Lungekræft er på verdensplan den hyppigst diagnosticerede kræftsygdom og er den hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald1 med en fem-års overlevelse på kun 16%.2 Lungekræft forårsager flere dødsfald end bryst-, tyktarms- og prostatakræft tilsammen.  I Danmark diagnosticeres der årligt 4400 nye tilfælde af lungekræft, mens 3700 dør af sygdommen.3 Risikoen for at udvikle lungekræft er 17,2% for mandlige og 11,6% for kvindelige rygere sammenlignet mod henholdsvis 1,3% og 1,4% for ikke-rygere.4  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er verdens hyppigst forekommende kroniske lungesygdom. KOL er underdiagnosticeret og underbehandlet og berører op til 50% af alle rygere.5 KOL var den tredjehyppigste dødsårsag på verdensplan i 2010,6 og den vurderes at være den femtestørste sygdomsbyrde på verdensplan.7  Det anslås, at der er over 300.000 KOL-patienter i Danmark, hvoraf kun 170.000 får medicinsk behandling.3 KOL og lungekræft er begge hovedsagelig forårsaget af cigaretrygning, og lungekræft forekommer op til fem gange hyppigere hos rygere med luftvejs-obstruktion end hos patienter med normal lungefunktion.8 Risikoen for lungekræft stiger med antal pakkeår hos patienten med KOL.9  Der er stigende evidens for, at også andet end fælles ætiologi forbinder de to sygdomme. KOL kan formentlig i sig selv disponere til udvikling af lungekræft i kraft af øget oxidativt stress, kronisk lungeeksposition for pro-inflammatoriske cytokiner og repression af DNA-reparationsmekanismer.4 Derudover indikerer nye studier, at lungens mikrobiom ligeledes kan være en fællesnævner for udvikling af både KOL og lungekræft.10  Med betydelig morbiditet, høj mortalitet og store sundhedsmæssige udfordringer i tilgift er de to sygdomme således forbundet på flere måder. I denne artikel vil vi belyse KOL’s indflydelse på dødelighed hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Prævalensen af KOL hos patienter med NSCLC er høj. Der foreligger to nyere danske studier på området.  Media et al.11 fandt, at KOL forekom som komorbiditet hos 68% af alle NSCLC-patienter. Kun en tredjedel af KOL-patienterne var tidligere...