Aknebehandling uden antibiotika

Fortsat høj forekomst af ledkirurgi ved psoriasisgigt gennem 15 år

Jørgen Guldberg-Møller | Nov 2019 | Reumatologi |

Jørgen Guldberg-Møller
læge, ph.d.-studerende,
Parker Instituttet,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Lene Dreyer,
professor,
Reumatologisk Afdeling,
Aalborg Universitets Hospital,
Aalborg Universitet

I 1970’erne blev psoriasisartrit (PsA) betragtet som en relativt godartet lidelse, men i løbet af de seneste årtier er det blevet tydeligt, at 40-60% af alle patienter med PsA vil udvikle erosiv gigtsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelse.1 Dette har medført, at PsA nu anses som et væsentligt helbredsmæssigt problem,2-6 og radiologisk verificeret ledskade ved PsA er af samme størrelsesorden, som hos patienter med reumatoid artritis (RA).7  Hjørnestenen i behandlingen af PsA er fortsat medicinsk, men kirurgi kan i sidste ende være nødvendig for at opnå smertelindring og genetablering af ledfunktion. Trods dokumentation for ringe effekt på radiologisk progression8,9 er konventionelle syntetiske DMARDS (csDMARDS) fortsat førstelinie-behandling ved PsA. Det er ydermere uklart, om de nyere biologiske DMARDS (bDMARDS) har resulteret i et reduceret behov for ledkirurgi, som det er vist i RA-populationer.10-12 Formål og metode I denne landsdækkende registerbaserede undersøgelse havde vi til formål at afsøge forekomsten af ledkirurgi over kalendertid blandt patienter med PsA sammenlignet med en generel rask befolkningskohorte i Danmark. Undersøgelsen gennemførtes i perioden 1996-2012. Desuden ville vi belyse den kumulative risiko for ledkirurgi i op til 15 år efter diagnosetidspunktet. Vi anvendte Landspatientregisteret til at identificere voksne patienter med PsA diagnosticeret på et offentligt- eller privat hospital i Danmark. Vores undersøgelse baserer sig på en landsdækkende kohorte af patienter med PsA med en komplet 15-årig opfølgningsperiode, som omfatter csDMARD-behandlingsæraen og begyndelsen af bDMARD-behandlingsæraen.  Den fem-årige incidensrate for ledkirurgi blev beregnet for fire definerede kalender-kohorter: 1996-2000, 2001-2004, 2005-2008 og 2009-2012. Den kumulative forekomst af første ledkirurgi blev beregnet i perioden 1996-2017. Hver patient blev sammenlignet med ti kontrolpersoner fra den generelle befolkning uden PSA, der var matchet på køn, alder og bopælskommune. Der var to endemål: • Det primære endemål var første diagnosekode med ledkirurgi registreret i Landspatientregisteret. • Det sekundære endemål var forekomsten af ledbevarende kirurgi -...