Fremtidens diabetes-behandling bliver mere individualiseret

Søren Tang Knudsen | Nov 2019 | Almen praksis |

Søren Tang Knudsen
overlæge, dr.med., ph.d.,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital
og Region Midtjylland

Vi har længe kendt til, at type 2-diabetes medfører en stærkt øget risiko for hjerte-kar-sygdom, men de senere år har mange nye resultater fra sikkerhedsstudier af nye diabetesmidler ført til skærpet opmærksomhed på denne sammenhæng, og det har givet os ny viden i forhold til valg af behandling. Vi ved, at ca. 22% af alle patienterne med type 2-diabetes har hjerte-kar-sygdom på diagnosetidspunktet. Derimod ved vi ikke hvor mange diabetespatienter, der har haft et mindre kardiovaskulært event, som ikke er blevet registreret, eller har subklinisk hjerte-kar-sygdom, som endnu ikke er diagnosticeret.  I forhold til gruppen af patienter med type 2-diabetes og kendt hjerte-kar-sygdom ved vi, at behandling med SGLT-2 hæmmere beskytter patienterne mod kardiovaskulær død og yderligere forværring af hjerte-kar-sygdom - herunder ikke mindst hjertesvigt.  Desuden er der en større gruppe af diabetespatienter, der har multiple risikofaktorer ud over diabetes. Også over for denne gruppe af patienter har SGLT-2 hæmmerne en beskyttende effekt, ikke kun i forhold til hjertesvigt, men i forhold til udvikling af nyresygdom, i form af proteinuri, stigende kreatinin-værdier og udvikling af terminalt nyresvigt med behov for dialyse eller nyretransplantation. Disse lægemidler har også en beskyttende effekt mod død som følge af nyresygdom.  Beskyttelse mod hjertesvigt Det studie, som i år fik særlig stor opmærksomhed på den europæiske diabetes-kongres EASD, var DAPA-HF studiet, der undersøgte en stor gruppe af patienter, hvoraf flere havde hjertesygdom, men ikke diabetes. Studiet belyste effekten af dapagliflozin-behandling, hos patienter med hjertesvigt. Studiet viste, at dapagliflozin har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af hjertesvigt - både hos patienter med type 2-diabetes og patienter uden diabetes.  Studiet bekræfter således den positive effekt ved behandling med SGLT-2 hæmmer mod hjertesvigt, som tidligere er vist i andre studier, men samtidig øges patientpopulationen til også at omfatte patienter uden type 2-diabetes. I praksis betyder det,...