Nicotinamide Riboside (NR) – et kosttilskud med effekt på fedme og diabetes i mus. Nyt dansk klinisk studium

Ole Lindgård Dollerup | okt 2019 | Almen praksis |

Ole Lindgård Dollerup
læge, ph.d.,
Klinisk Farmakologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Niels Jessen
professor, forskningschef,
overlæge, ph.d.,
Steno Diabetes Center,
Aarhus Universitetshospital,
Aarhus Universitet

Kosttilskud nyder stor bevågenhed i den brede befolkning, og nyheder om kosttilskud pryder jævnligt spisesedlerne i den kulørte dagspresse med løfter om gavnlige virkninger på gængse livsstilssygdomme.  De sensationsprægede overskrifter baserer sig dog ofte på resultater fra prækliniske studier i dyremodeller, hvorimod effekterne mere sjældent er dokumenteret hos mennesker. Nicotinamide Riboside (NR) er en naturligt forekommende variant af vitamin B3, der forhandles som kosttilskud i USA (NiagenTM, ChromaDex) og promoveres for at facilitere sund aldring.  I de senere år har NR skabt opmærksomhed og begejstring i videnskabelige kredse, da vitaminet i prækliniske studier har demonstreret et terapeutisk potentiale - blandt andet ved behandling af aldersrelaterede tilstande som fedme og diabetes.  Ved oralt tilskud af NR i muse med overvægt, nonalkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) og type 2-diabetes er der observeret forbedringer på en række metaboliske parametre inklusive insulinfølsomhed, glukosetolerance, kolesterolniveau, fedtindhold i leveren, fedtprocent og kropsvægt.1-6  NR er et vitaminforstadie, der omdannes til den essentielle cofaktor nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+). Øget NAD+-metabolisme kan stimulere aktiviteten af sirtuiner, en gruppe NAD+-afhængige enzymer, der formodes at mediere de positive effekter af NR i mus.  I takt med stigende alder falder kapaciteten til at opretholde NAD+-niveauerne i cellerne.7 Således kan en øgning af NAD+-niveauerne gennem et kosttilskud potentielt være en fordelagtig strategi til forebyggelse og behandling af aldersrelaterede tilstande.  I både mennesker og mus kan NAD+-niveauerne øges gennem et kosttilskud med NR,8-10 men hvorvidt de positive effekter af NR kan oversættes fra mus til mennesker er ikke velundersøgt. Et tidligt klinisk NR-studium Vi designede et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret klinisk studium for at undersøge de metaboliske effekter samt sikkerheden af NR i mennesker. Studiegruppen omfattede midaldrende (40-70 år), overvægtige (BMI >30 kg/m2) og fysisk inaktive mænd, der i øvrigt var raske og ikke anvendte receptpligtig medicin.  Undersøgelser i denne insulinresistente og potentielt prædiabetiske gruppe gav mulighed...