At leve med atopisk dermatitis

BestPractice | okt 2019 | Dermatologi |

Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudlidelse med et fluktuerende forløb.1-3 Tilstanden er karakteriseret ved tør hud og kløe. I den akutte fase ses typisk rødme, hævelse og vesikler og i den kroniske fase ses lichenisering og eventuelt fissurer.1-3  Hudlæsionernes lokalisation er aldersafhængig.3 Spædbørn afficeres ofte på kinder, trunkus og ekstremiteternes ekstensorsider, hvorimod yngre børn oftere rammes i albuebøjninger, knæhaser og på ankler.3 Hos voksne er eksemet lokaliseret på hænd-er, trunkus og periorbitalt.3  Prævalensen for børn og voksne er henholdsvis 25% og 10%.3 Majoriteten debuterer før seks-års alderen, men de fleste har et mildt forløb.1,3 Svær AD kan påvirke livskvaliteten negativt på grund af kløe og søvnvanskeligheder, som kan give anledning til øget skolefravær og færre sociale interaktioner og fritidsaktiviteter.3  Hos voksne med AD er sygefraværet øget med 6%.3 De hyppigste komorbiditeter er allergisk astma og allergisk rhinitis, og hos små børn kan forekomme fødevareallergi, som oftest forsvinder med alderen.2,3 Derudover ses hyppigere hudinfektioner og diverse non-dermatologiske sygdomme, så som ADHD og depression.2,3 Patogenesen bygger på et samspil mellem en defekt epidermal hudbarriere, øget inflammatorisk respons og bakteriel hudkolonisering.3 Behandlingen kan både ske topikalt, systemisk og med lysbehandling.3 Risikofaktorer Familiær disposition er den største risikofaktor for sygdomsudvikling,3 og den mest velbeskrevne genetiske disposition er mutation i filaggrin-proteinet i stratum corneum, som forekommer hos ca. 20% af alle med AD og bidrager til defekt hudbarriere.3 Derudover ses en øget forekomst af AD blandt børn i bymiljøer samt i små familier med høj socioøkonomisk status og uddannelsesniveau.3,4 Symptomerne forværres ofte ved tørt og koldt klima.3,4  • Alkohol og tobak Aktiv og passiv rygning er associeret med AD hos børn og voksne.5 Der er derimod ikke påvist en klar sammenhæng mellem alkoholforbrug og sygdomsudvikling.6 Dog kan alkoholforbrug under tidlig og sen graviditet øge risikoen for, at barnet udvikler AD.6  • Skole...