CD20+ T-celler hos patienter med multipel sklerose

Marina Rode von Essen | okt 2019 | Neurologi | Multipel Sklerose |

Marina Rode von Essen
seniorforsker, ph.d.,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Rigshospitalet Glostrup

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS), som er karakteriseret ved T-celle medieret demyelinisering og axonskade.1,2 Inden for det seneste årti er det blevet klart, at B-celler ligeledes spiller en vigtig rolle i MS-immunpatogenesen.2  Denne opfattelse er styrket af udviklingen af lægemidlerne rituximab, ofatumumab og ocrelizumab, som alle er sygdomsdæmpende behandlinger, der depleterer patienternes B-celler.3,4 Behandlingerne er rettet mod overflademolekylet CD20, der findes højt udtrykt på de fleste B-celler. For nyligt blev en subpopulation af T-celler opdaget, som ligeledes udtrykker CD20 på deres overflade (CD20+ T-celler), omend i et lavere niveau, end det er tilfældet på B-cellerne. CD20+ T-celler bliver, ligesom B-cellerne, depleteret af de anti-CD20 antistof-baserede lægemidler.5-7 Depletering af CD20+ T-celler bidrager således muligvis til den positive behandlingseffekt af rituximab, ofatumumab og ocrelizumab.  Øget forekomst af CD20+ T-celler i blodet hos patienter med attakvis MS I et nyligt publiceret studie i Brain målte vi forekomsten af CD20+ T-celler i blodet hos patienter med attakvis MS og raske personer. Dette viste, at frekvensen af perifere CD20+ T-celler var næsten dobbelt så stor i patientgruppen sammenlignet med de raske personer; 8% versus 5% af den perifere T-celle population.8  CD20+ T-celler er proinflammatoriske celler med høj reaktivitet overfor CNS-antigener Den øgede forekomst af CD20+ T-celler hos patienter med attakvis MS samt den positive behandlingseffekt, der ses ved at depletere CD20+ T-celler, rejser spørgsmålet om, hvorledes disse T-celler er involveret i immunpatogenesen ved MS. For at klarlægge dette spørgsmål udførte vi en række in vitro funktionelle studier. Her fandt vi blandt andet, at CD20+ T-celler står for hovedparten af den T-celle medierede produktion af IFNɣ og GM-CSF, som begge er cytokiner involveret i MS-patogenesen.8 Derudover fandt vi, at CD20+ T-celler reagerer kraftigt på CNS-antigenerne myelin, basisk protein og myelin oligodendrocyt glycoprotein sammenlignet med T-celler uden CD20-molekylet.8 Stort CNS-migreringspotentiale af...