Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med ikke-småcellet lungecancer

Best Practice Nordic | Sep 2019 | Lungekræft | ESMO 2019 |

Resultaterne fra IMpower 110 studiet viser, at overlevelsen øges signifikant for patienter med ikke-småcellet lungecancer, der er karakteriseret ved en såkaldt høj grad af PD-L1 ekspression, når de behandles med atezolizumab.