fosterlilv og ADHD

Brug af epilepsimedicin under graviditeten – øger det barnets risiko for ADHD?

Julie Werenberg Dreier | Sep 2019 | Neurologi | Psykiatri |

Julie Werenberg Dreier
postdoc, ph.d.,
Center for Registerforskning
Aarhus BSS,
Aarhus Universitet

Yuelian Sun
lektor, ph.d.,
Neurologisk Afdeling,
Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitet

Når kvinder med epilepsi bliver gravide, kan de komme i et dilemma, fordi nogle typer af epilepsimedicin påvirker det ufødte barn. Samtidig kan det være nødvendigt for de gravide fortsat at være medicineret for at undgå epileptiske anfald under graviditeten og fødslen.  I Danmark er der i dag ca. 400 gravide årligt, som er i behandling med epilepsimedicin, og dette antal er stigende.1 Epilepsimedicin anvendes ikke udelukkende til at behandle epilepsi, men især de nyere typer epilepsimedicin bruges i stigende omfang til at behandle personer med for eksempel bipolar lidelse, migræne og neuropatiske smerter. Vi ved, at børn, der fødes af mødre, som har været i behandling med epilepsimedicin under graviditeten, har en øget forekomst af medfødte misdannelser.2 Epilepsimedicinen valproat har vist sig at være særlig skadeligt for det ufødte barn og udover risikoen for misdannelser, mistænkes det også for at have en skadelig indvirkning på barnets mentale udvikling.  Siden 2014 har det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) frarådet brug af valproat til kvinder i den fertile alder, og i særdeleshed under graviditeten. For nogle gravide er valproat imidlertid den eneste behandlingsmulighed, der kan holde dem anfaldsfrie, og det er derfor vigtigt at få kortlagt omfanget af den risiko, der er forbundet med behandlingen.  Vi har tidligere fundet, at valproat-behandling under graviditeten øger barnets risiko for at udvikle autisme,3 og at behandlingen også påvirker barnets kognitive evner.4 En række mindre studier har også undersøgt, om det øger barnets risiko for at udvikle ADHD,5 men disse studier har ikke haft tilstrækkelig styrke til at kunne påvise en sammenhæng. Vi gennemførte derfor et stort register-baseret studie for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem brug af valproat og andre typer af epilepsimedicin i graviditeten, og risikoen for at barnet får ADHD. Et dansk register-baseret studie Vores undersøgelse omfattede i alt 913.302 danske børn,...