TNF mRNA og miR-21 i kolorektalcancer

Boye Schnack Nielsen | Sep 2019 | Gastroenterologi |

Boye Schnack Nielsen
cand.polyt., ph.d.,
Molecular Histology Unit,
Bioneer A/S

Tumor necrosis factor alpha (TNF) er et potent cytokin, som opreguleres i inflammatoriske tilstande, og det medvirker til øget forekomst og aktivering af inflammatoriske celler. I cancervæv, inklusiv kolorektalcancer (CRC), findes forøgede mængder af TNF, og her menes TNF at medføre øget nekrosedannelse, men også øget proliferation af tumorceller.  Anti-TNF behandling anvendes i forbindelse med inflammatoriske sygdomme såsom inflammatorisk tarmsygdom og reumatoid artritis, men er ikke fund-et anvendelig i cancerbehandling på grund af TNF’s forventede pro-tumorigene aktivitet.  microRNA-21 MicroRNA består af en gruppe korte (ca. 20 basepar), enkeltstrengede RNA, som virker regulatorisk på protein-syntese, idet de binder til mRNA og medfører destabilisering eller nedbrydning af mRNA’et. MicroRNA-21 (miR-21) er generelt opreguleret i inflammatorisk væv og i cancervæv og virker anti-apoptotisk og fibrose-dannende.  I CRC udtrykkes miR-21 primært i stromale celler, men også i en gruppe cancerceller i den invasive tumorfront. Høje miR-21 niveauer er relateret til en dårlig prognose. Det er endnu uklart, om miR-21’s prognostiske værdi er relateret til de stromale celler, de lokalt invasive cancerceller eller begge.  Der fremkommer over 100 publikationer, hvis TNF og miR-21 bruges sammen som søgeord i PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tnf+alpha+mir-21), og flere af studierne indikerer en relation mellem de to. Nogle studier antyder, at TNF regulerer miR-21, mens andre studier viser, at miR-21 regulerer TNF.  Tumor Budding Cancercellers invasion er en kompleks proces, som ikke er kendt i detaljer, men i processen medvirker formentlig forskellige molekylære mekanismer. I CRC vokser cancerceller i grupper af differentierede celler, som danner de typisk krypt-lignende strukturer.  Særligt i den invasive front løsnes strukturen, og der dannes forgrening af cancerceller ud i det naboliggende væv, hvoraf nogle løsriver sig og kan migrere som enkeltceller gennem det ofte inflammerede bindevæv. Enkelte - eller små øer af - cancerceller er kendt som budding-cancerceller, og prævalensen af disse er en anvendt diagnostisk parameter.1,2...