Psoriasis klimaterapi i Israel og medicinsk evidens – terapiens aktualitet og position i forhold til WHO’s rapport om psoriasis og den danske nationale kliniske retningslinje

Abdullah Mansouri | Sep 2019 | Dermatologi |

Abdullah Mansouri
læge,
Dermatologisk-venerologisk Afdeling
og Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital,
København

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.,
Dermatologisk-venerologisk
Afdeling og Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital,
København

Siden slutningen af 1960’erne har danske hudlæger sendt patienter med psoriasis til klimaterapiophold ved Det Døde Hav i Israel af fire ugers varighed. Denne behandling blev initieret af daværende statsminister Viggo Kampmann og dermatologen Willy Avrach.  Det er berettiget at spørge, om behandlingen, set i lyset af de medicinske fremskridt - især introduktionen af biologisk medicin - stadig er aktuel og velbegrundet ud fra et medicinsk rationale, der kan anerkendes i dag, og som er i overensstemmelse med god international standard. WHO har i en rapport fra 2016 tegnet et dystert billede af den aktuelle behandling af psoriasis, der i en række henseender er utilstrækkelige set i forhold til nutidens behov og muligheder.1 Mange patienter bliver underbehandlede, fordi de ikke selv opsøger effektiv behandling og fordi de i stor udstrækning er non-kompliante og ikke benytter ordineret medicin.  WHO påpeger dog også, at dermatologerne ikke er tilstrækkeligt aktive med hensyn til at motivere og instituere psoriasisbehandling efter tidens standard. WHO lægger vægt på, at fremtidens behandling skal være mere patientinvolverende og mere patientnær. Danske studier af hudlidelser viser, at en tredjedel af alle patienterne ikke henter ny medicin på apoteket, og 95% af patienterne endda underdoserer groft.2,3  En dansk retningslinje fra 2016, den nationale retningslinje for behandling af psoriasis udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen ud fra ønske om evidensverifikation af behandlingerne af psoriasis, er desværre under faglig standard og i væsentlige forhold endog misledende.4 Det viser høringssvarene, som der ikke blev taget hensyn til. Retningslinjen har i praksis ikke ændret behandlingen af psoriasis og har ikke rettet op på de mangler, som WHO påpeger. Hvad er klimaterapi og hvordan praktiseres denne ved Det Døde Hav i Israel? Klimaterapi i Israel benytter klimaet, i dette tilfælde solens særligt filtrerede lys ved Det Døde Havs overflade, der ligger ca. 400 m under mediterrant...