Vitamin D og risiko for hudcancere

Fie Juhl Vojdeman | Sep 2019 | Dermatologi |

Fie Juhl Vojdeman
læge, ph.d.,
Klinik for Blodsygdomme,
Rigshospitalet,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital

Peter Schwarz
professor, overlæge, dr.med.,
Endokrinologisk Klinik,
Rigshospitalet

Tidligere i år publiceredes en artikel om niveauet af 25-hydroxyvitamin D (vitamin D) og risiko for cancer baseret på den til dato største danske primærsektorpopulation.1  Hudcancere var de mest hyppige, og ligeledes de former for cancer, hvor der fandtes de stærkeste associationer med niveauet af vitamin D. Vitamin D Vitamin D er et steroidhormon, som har en central rolle i regulering af calciumbalancen i blodet. Vitamin D dækkes kun med 20% via kosten, mens den største bidragsyder er UV-B sollys (se figur 1). Nyeste undersøgelser viser, at sollys på håndryg og ansigt danner op til otte gange mere vitamin D sammenlignet med på andre af kroppens hudområder.2  Vitamin D kan opdeles i cholecalciferol (vitamin D3) og ergocalciferol (vitamin D2). Den aktive metabolit calcitriol (1,25(OH) D3) dannes ved 1α-hydroxylering i nyrerne, hvilket er stramt reguleret af parathyroideahormon og underlagt negativ feedback af calcitriol, calcium, fosfat og fibroblast-vækstfaktor. Substitution med vitamin D og cancer De seneste år har der været tiltagende offentlig interesse for - og anbefalinger af - kosttilskud med vitamin D. Kosttilskud med vitamin D og ofte sammen med calcium anbefales generelt til ældre over 60 år, samt til visse risikogrupper og patienter i behandling for knogleskørhed.  Den seneste analyse af danskernes forbrug af kosttilskud viser, at 60% af alle kvinder og 51% af alle mænd i alderen 18 - 75 år indtager kosttilskud med vitamin D, men at det totale indtag af vitamin D fortsat er lavt - under 10 µg - selv hos brugere af kosttilskud.3 Der er i øjeblikket intens forskning i, hvorvidt tilskud med vitamin D kan reducere risiko for forekomst af cancer, dog uden at det viser entydige resultater.4  Senest er det store amerikanske VITAL-studie udkommet med skuffende resultater.5 Men spørgsmålet er, om høje niveauer af serum vitamin D kan være forbundet med øget risiko...