residualsymptomer

Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD – hvad er de vigtigste budskaber i forhold til behandling af voksne med ADHD?

Anne Kjems Philipsen | Aug 2019 | Psykiatri |

Anne Kjems Philipsen
praktiserende psykiater,
Sorø

Konsensusrapporten ”Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD” er blevet til i et samarbejde mellem The European Network Adult ADHD (ENAA) og Section for Neurodevelopmental Disorders acroos the Lifespan (NDAL), som er en del af European Psykiatric Association (EPA). I alt 63 forskere og klinikere med ekspertise indenfor ADHD har deltaget i arbejdet med rapporten, der blev skrevet i 2010 og opdateret i 2018. Prævalensen af ADHD hos voksne er 2,8%,1 hvilket også er vist hos voksne over 60 år.2 Kønsfordelingen er 1:1.3 Opmærksomhedsforstyrrelse: Uopmærksomhed og overopmærksomhed Uopmærksomhed og fortabelse i irrelevante detaljer gør det vanskeligt at træffe beslutninger.  Overopmærksomhed eller hyperfokusering er et andet opmærksomhedsproblem hos patienter med ADHD. Fænomenet forekommer, når noget virkelig vækker interesse - det kan være computerspil, en hobby eller dele af arbejdet. I disse situationer kan koncentrationen vare i mange timer.  Hyperaktivitet Hos voksne præsenterer hyperaktivitet sig ofte kun som diskrete tegn. Patienten mærker det som følelsen af rastløshed og uro. At sidde roligt er således ikke uforeneligt med ADHD-diagnosen. Klinikeren må spørge ind til, om patienten har indre uro, vurdere om der tales for meget, spørge til konstant mental aktivitet, og spørge ind til problemer med at slappe af samt om behov for alkohol eller stoffer for at kunne slappe af og/eller at sove. Den indre uro kan mildnes med for eksempel sport.  Impulsivitet Impulsiv adfærd kan have konsekvenser for en række områder. Det kan give konflikter i familien, med venner, kollegaer og chefer. Det kan have seriøse konsekvenser på økonomien på grund af impulsive indkøb. Impulsiv adfærd i forhold til mad kan medføre overspisning. Impulser, der ikke bliver hæmmet, kan medføre risikofyldt adfærd, så som hensynsløs kørsel, risikofyldt seksuel adfærd og adfærd, der kan medføre slåskampe.  Emotionel dysregulering Som noget nyt i DSM-5 indgår emotionel dysregulering nu som...