Elimination af hepatitis C blandt personer, der injicerer stoffer – en udfordring for sundhedsvæsenet

Anne Øvrehus | Aug 2019 | Infektionsmedicin |

Anne Øvrehus
overlæge, ph.d.,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Introduktionen af direkte virkende antivirale lægemidler (DAA) har været et paradigmeskift inden for håndteringen af hepatitis C. De fleste klinikere inden for infektionsmedicin og gastroenterologi har oplevet, hvordan DAA har helbredt patienter med kronisk hepatitis C uden de store bivirkninger. Patienter med svær leversygdom, med ekstrahepatiske manifestationer og siden behandling blev frigivet til dem, der ”bare er inficerede”. Så langt så godt.  De fleste kender dog også til patienter, der ikke kommer i behandling, fordi de ikke kommer til ambulatoriet som planlagt eller vurderes ustabile. I den hidtil eneste publicerede opgørelse over behandlingsoptag fra DAA første år i 2014-2015, var det i Danmark kun 49% af alle dem med F3-fibrose eller cirrose, der kom i behandling. Den dominerende årsag til ikke at få behandling var manglende fremmøde eller, at patienten var vurderet for ustabil på grund af brug af stoffer.1  Det udgør den største trussel mod det mål, Danmark har sat for hepatitis C: At 80% skal behandles og 90% diagnosticeres for at nå den reduktion i incidens på 80% og i mortalitet på 65%, der defineres som ”elimination” af WHO.2 Det kræver, at vi identificerer de omkring 40-50% udiagnostiserede ud af de i alt 12.000 - 15.000 smittede, der, med en nedskrivning af forekomsten i 2007, må formodes at være i Danmark - samt får tilbudt dem behandling.3  Over 90% af alle nye tilfælde af hepatitis C skyldes smitte mellem personer med intravenøs brug af stoffer (PWID - People who inject drugs), og forekomsten af kronisk hepatitis C blandt alle personer i opioidsubstitutionsbehandling (OST) er ca. 35% i Danmark.4-6 Danmark er selvsagt ikke alene med denne udfordring. I september 2017 holdt International Network of Hepatitis in Substance Users (INHSU) en workshop om emnet i forbindelse med deres årlige kongres. Her diskuterede forskere, praktikere og patientorganisationer hvilke barrierer, der var...