Seksualfunktion og livskvalitet – 17 år efter behandling for bilateral testikelkræft eller unilateral testikelkræft med kontralateral GCNIS

Mikkel Bandak | Aug 2019 | Onkologi |

Mikkel Bandak
læge,
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

Bilateral og unilateral testikelkræft med kontralateral GCNIS (germ cell neoplasia in situ) udgør under 7% af alle testikelkræft-tilfælde, og det er således meget sjældne tilstande med omkring 20 årlige tilfælde i Danmark. Der er næsten ingen viden om livskvalitet og seksualfunktion efter behandling af mænd med disse sygdomme.  Standardbehandling af bilateral testikelkræft er bilateral orkiektomi, mens standardbehandling af unilateral testikelkræft med kontralateral GCNIS er unilateral orkiektomi samt strålebehandling mod den kontralaterale testikel med en stråledosis på 16 Gy.  Ved bilateral orkiektomi ophører næsten al naturlig testosteronproduktion og disse mænd tilbydes testosteronsubstitution, mens testosteronproduktionen kan opretholdes hos omkring halvdelen af patienter med unilateral testikelkræft og kontralateral GCNIS, og de resterende tilbydes testosteronsubstitution. Nedsat testosteronniveau er forbundet med nedsat seksualfunktion og kan være forbundet med angst, depression og nedsat livskvalitet.  Seksualfunktion, angst og depression Vores hypotese var, at mænd med bilateral testikelkræft og unilateral testikelkræft med kontralateral GCNIS havde højere forekomst af disse symptomer til trods for testosteronbehandling sammenlignet med mænd, der havde haft unilateral testikelkræft. I perioden 2014 - 2016 udførte vi en spørgeskemaundersøgelse om senfølger til behandling af testikelkræft hos danske patienter behandlet i perioden 1984 - 2007. Der var i undersøgelsen en median opfølgningstid på 17 år siden diagnosen. Vi inkluderede næsten 2500 mænd, hvoraf 126 havde haft unilateral testikelkræft med kontralateral GCNIS, 93 havde haft bilateral testikelkræft, mens 2260 havde haft unilateral testikelkræft. Patienter med bilateral testikelkræft var bilateralt orkiektomerede og patienter med unilateral testikelkræft og kontralateral GCNIS var unilateralt orkiektomerede og havde fået strålebehandling mod den kontralaterale testikel, mens patienter med unilateral testikelkræft var unilateralt orkiektomerede.  I tilfælde af dissemineret sygdom bestod behandlingen af tre - fire serier bleomycin, etoposid og cisplatin i de fleste tilfælde, mens nogle patienter med seminom og spredning til retroperitoneale lymfeknuder havde fået abdominal strålebehandling. Vi undersøgte seksualfunktion samt forekomst af angst,...