Øget risiko for død selv ved små kalium-variationer hos patienter med kronisk hjertesvigt

Små atrieseptum-defekter

Sebastian Udholm | Aug 2019 | Almen praksis |

Sebastian Udholm
læge, ph.d.-studerende,
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi,
Aarhus Universitets Hospital

Atrieseptumdefekter (ASD) er et medfødt hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre, og det er en af de hyppigst forekommende medfødte hjertesygdomme i Danmark. Hullet tillader, at iltet blod passerer fra venstre til højre hjertehalvdel og efterfølgende videre ud i lungerne.  Denne volumenbelastning af de højresidige hjertekamre kan medføre dilatation af kamrene, hvilket til sidst kan resultere i hjertesvigt.  Størstedelen af de store hæmodynamisk betydende defekter af secundum-typen lukkes ved kateter-baserede procedurer. Dette sker, hvis patienterne er symptomatiske, hvis der er dilatation af de højresidige kamre, hvis der er tidligere tromboemboliske komplikationer eller, hvis lunge- til systemkredsløbs flow ratioen (Qp:Qs) er over 1,5.  Hvis disse forhold ikke er til stede, vurderes defekten til at være lille og uden betydning, og disse patienter er oftest ikke fulgt i klinikken efter teenagealderen. Disse anbefalinger er dog udarbejdet uden tilstrækkelige data for lang tids follow-up hos patienter med små, ikke-opererede defekter. Voksne patienter med en lille, ikke-opereret ASD har derfor indtil for nyligt været anset som fuldstændig raske. Denne opfattelse blev dog udfordret, da nye registerstudier viste, at disse patienter har højere dødelighed end baggrundsbefolkningen,1 samt har en øget risiko for lungebetændelse,2 blodpropper i hjernen og hjerterytmeforstyrrelser.3 Vi besluttede derfor, at karakterisere alle patienter i Danmark diagnosticeret med en lille, ikke-opereret ASD.4 Projektet er baseret på både kliniske undersøgelser og register-undersøgelser. Alle 723 patienter med en lille ASD i Danmark er karakteriseret ved Landspatientregisteret (figur 1). Ganske overraskende kunne vi her dokumentere, at gennemsnitsalderen for død hos disse patienter kun er 63 år (tabel 1). Til sammenligning er den forventede gennemsnitslevealder i Danmark i dag 81 år, og faktisk har gennemsnitslevealderen ikke været 63 år siden år 1926.5 Derudover fandt vi, at den hyppigste årsag til død var hjertesvigt. Alle patienter fra den samlede kohorte, der opfyldte inklusionskravene, blev inviteret til en klinisk undersøgelse....