Cancer immunterapi til behandling af myeloid cancer

Morten Orebo Holmström | Aug 2019 | Hæmatologi |

Morten Orebo Holmström
læge, ph.d.,
Nationalt Center for Cancer Immunterapi,
Herlev Hospital

De myeloide maligniteter udgøres af sygdommene akut myeloid leukæmi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) og de kroniske myeloproliferative neoplasier (MPN), og de er forskelligartede kræftsygdomme, der alle udgår fra den hæmatopoietiske stamcelle i knoglemarven.  Flere vigtige sygdomsmekanismer ved disse sygdomme er afklaret de senere år, og har dermed åbnet op for flere og mere specifikke behandlinger med blandt andet signalvejs-hæmmere. Dette til trods, udgør kemoterapi fortsat rygraden af behandlingen af disse kræftsygdomme.  Senere års forskning har imidlertid påvist, at immunsystemet spiller en afgørende rolle i udviklingen af myeloid cancer, og effekten af visse behandlingsformer ser endda ud til at afhænge af immunsystemets konstitution. Således er cancer-immunterapi en særdeles lovende behandlingsform til behandling af myeloid cancer. Immunsystemet er dereguleret ved de myeloide neoplasier Data tyder på, at immunsystemet ved AML og MDS er overaktiveret, og i visse tilfælde ligefrem udtrættet, idet T-celler fra patienter udtrykker en forhøjet mængde aktiveringsmarkører såsom cluster of differentiation (CD)25 og CD69 samt forhøjede mængder af proteinet programmed cell death receptor 1 (PD-1), der er en markør for både aktiverede og udtrættede T-celler.  Ligeså ses hos patienter med AML højere mængde regulatoriske T-celler (Treg) i perifært blod, og disse Treg har et højere inhibitorisk potentiale end Treg fra raske donorer. På samme måde er de immunsupprimerende celler kaldet myeloidt deriverede suppressor celler (MDSC) forøget ved MDS. Disse udøver deres immunsupprimerende mekanisme ved blandt andet at udskille immunsupprimerende cytokiner og enzymer som IL10, TGF-β, arginase-I og arginase-II.  Ved MPN er mængden af MDSC også forøget, og det samme gælder mængden af arginase-I, som er forhøjet i perifært blod hos patienter med MPN. I et nyligt studie blev det påvist, at Januskinase2 (JAK2)V617F-mutationen, der ses hos ca. 75% af alle patienterne med MPN, inducerer udtrykket af det immunsupprimerende protein programmed death ligand 1 (PD-L1) på overfladen af muterede celler.  Det...