B-celle lymfom med myc og myc +bcl2/bcl6 dobbelthit translokation – høj MYC-proteinekspression kan bruges til at identificere subgruppe af patienter med aggressivt forløb

Mette Ølgod Pedersen | Aug 2019 | Hæmatologi |

Mette Ølgod Pedersen
afdelingslæge, ph.d.,
Patologiafdelingen,
Herlev Hospital

Peter Nørgaard
overlæge, ph.d..,
Patologiafdelingen,
Herlev Hospital

Anne Ortved Gang
afdelingslæge, ph.d.,
Hæmatologisk Afdeling,
Herlev Hospital

Myc-gen translokation ses hos omkring 10-15% af alle patienter med storcellet B-celle lymfom. En stor andel har samtidig translokation involverende bcl2- og/eller bcl6-generne og betegnes dobbelthit (dh) lymfomer. Myc og især dh-translokation er gennem de seneste 10 år undersøgt intensivt i forskellige kohorter af patienter med storcellet B-celle lymfom.  I mange tidlige studier blev myc-translokation og især dh beskrevet som en meget kraftig negativ prognos-tisk faktor. Patienter med dh-translokation responderede ikke på kemoterapi og havde et yderst aggressivt forløb med overlevelse på mindre end seks måneder.  I mange af de tidlige retrospektive studier var patienterne dog selekterede for eksempel ud fra aggressiv klinisk præsentation. Man undersøgte kun for translokation såfremt man havde mistanke om en særlig aggressiv morfologisk variant eller såfremt det kliniske forløb var uforklarligt aggressivt. Mindre selekterede patientkohorter Dh har i den opdaterede WHO-klassifikation fra 20171 fået sin egen kategori og klassificeres fremover som ”high-grade B-cell lymphoma with myc and bcl2 and/or bcl6 translocation”. Det er derfor nødvendigt at gennemføre flourescens in situ hybridisering (FISH) på storcellede B-celle lymfomer med henblik på identifikation af disse translokationer. Som følge heraf er patientkohorterne blevet mindre selekterede.  Mange af de senere studier med større og mindre selekterede patientkohorter, blandt andet fra randomiserede prospektive undersøgelser, har ikke kunnet bekræfte en kraftig negativ prognostisk betydning af dh. Enkelte har fundet, at dh havde begrænset negativ prognostisk værdi for eksempel ved sammenlægning af kohorter eller ved at ændre betydeligt på cutoff-værdierne for et positivt FISH-resultat.2,3-5 Mere kompleks prognosticering På Patologiafdelingen på Herlev Hospital har vi siden 2009 udført FISH-analyse på alle storcellede B-celle lymfomer med henblik på at identificere patienter med myc og dh-translokation i en uselekteret konsekutivt indsamlet kohorte.6 Vi fandt, at prognosticering ud fra myc/dh-translokation var mere kompleks end tidligere antaget.  Langt fra alle patienter med myc/dh-translokation havde et særligt aggressivt klinisk...