MS Atlas – molekylær kortlægning af hjernelæsioners udvikling hos progressiv multipel sklerose-patienter

Maria L. Elkjær | Aug 2019 | Neurologi | Multipel Sklerose |

Maria L. Elkjær
ph.d.-studerende,
Neurologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital,
Syddansk Universitet

Tobias Frisch
ph.d.-studerende,
Institut for Matematik og Datalogi,
Syddansk Universitet

Mads Thomassen
lektor,
Human Genetik,
Odense Universitetshospital,
Syddansk Universitet

Jan Baumbach
professor,
Chair of Experimental Bioinformatics,
Technical University of Munich (TUM)

Zsolt Illes
professor, overlæge, ph.d.,
Neurologisk Afdeling,
Odense Universitetssygehus,
Klinisk institut,
Odense Universitetshospital

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk, demyelinerende og neurodegenerativ sygdom i det centrale nervesystem (CNS),1 og er en af de hyppigste årsager til neurologisk sygdom hos unge mennesker.2,3 Med tiden udvikler 50% af alle MS-patienter progressiv MS, som ikke kan behandles.4  Læsioner i den hvide hjernesubstans kendetegner MS fra et tidligt sygdomsstadie. Som sygdommen skrider frem, kan både kvantitative og kvalitative ændringer observeres i den hvide hjernesubstans. Her øges antallet af kronisk aktive demyelinerende læsioner, mens antallet af remyelinerende (genopbyggende) læsioner falder.5 Trods denne viden er væsentlige aspekter af patogenesen i den progressive fase stadig ukendte, hvilket gør det vanskeligt at udvikle ny effektiv medicin.  En årsag er, at direkte studier på hjernevæv fra progressive MS-patienter er sparsomme. Det er derfor vanskeligt at undersøge og karakterisere udviklingen af en akut læsion i MS-hjernen, og vurdere hvorvidt denne udvikler sig til en kronisk aktiv læsion med vedvarende skade eller en inaktiv læsion med dødt arvæv - eller til et genopbyggende område med remyelinering.  De molekylære mekanismer og cellulære endofænotyper, der driver udviklingen af læsionerne, er stort set ukendte. Der er behov for objektive OMICS-studier af præcist definerede og micro-dissekerede læsioner under forskellige stadier samt kontrol-sammenligning med hvid substans fra hjerner uden MS. Vi har således genereret og analyseret den første kortlægning af det globale transkriptom for læsionsudvikling i progressiv MS ved hjælp af den nyeste teknologi indenfor genetik (next-generation RNA sequencing) med henblik på at identificere væsentlige signaleringsveje, molekyler og deres cellulære kilder (figur 1).  Msatlas.dk - en interaktiv web-interface Vi introducerer det første MS-hjernelæsions atlas (www.msatlas.dk), som vi har udviklet for at gøre det muligt, at identificere molekylære signaturer, der viser dannelse, udvikling og progression af MS-læsioner. MS Atlas er en platform, der kortlægger de forskellige typer læsioners globale genekspressions-profiler. Derved får vi mulighed for at generere og teste...