Vaccination mod meningokoksygdom

Nanna Himmelstrup | Aug 2019 | Almen praksis | Apoteket | Sygeplejersken | Vaccination |

Nanna Himmelstrup
reservelæge,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Thomas Benfield
professor, overlæge, dr.med.,
Infektionsmedicinsk Afdeling Amager
og Hvidovre Hospital

Lars Østergaard
professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Neisseria meningitidis, bedre kendt som meningokokken, kan være årsag til blodforgiftning (sepsis) og hjernehindebetændelse (meningitis), som samlet betegnes invasiv meningokoksygdom (IMS). IMS er en smitsom og alvorlig sygdom, som rammer alle aldersgrupper, men den er især frygtet, fordi den også rammer børn og unge og ofte med et hurtigt progredierende forløb. Dødsfald og følgeskader forekommer i henholdsvis 6% og 15% af alle tilfældene trods moderne behandling.1 N. meningititis er en kapselbærende gramnegativ bakterie. Baseret på kapselstrukturen er der identificeret 12 grupper, hvoraf seks (A, B, C, W135, X og Y) er årsag til IMS.  Smitteoverførsel N. meningitidis bæres udelukkende og asymptomatisk i de øvre luftveje hos mennesket, som er det eneste kendte reservoir. Smitte overføres ved person-til-person kontakt gennem dråber og luftvejssekret. Bærerfrekvensen stiger gradvist med alderen.2 Knap hver tyvende af førskolebørnene er smittebærere, mens næsten hver femte 19-årige er smittebærer.  I et studie steg bærerfrekvensen fra 7% til 23% i de første uger efter start på et universitet.3 Risikoen for smitte øges ved tæt og længerevarende kontakt til en bærer og ved samling af mange mennesker, som for eksempel på efterskoler, festivaler, pilgrimsrejser med mere. Årsagerne til transition fra rask bærertilstand til IMS er ukendte. Defekter i næsesvælgslimhinden efter øvre luftvejsinfektion, rygning eller udtørring menes at facilitere passagen af N. meningitidis fra svælget til blodbanen. En kombination af bakteriens virulens, miljø- og værtsfaktorer bidrager også, omend mekanismerne ikke er fuldt klarlagte.4 Medfødte og erhvervede risikogrupper kan ses i tabel 1. Forekomst af invasiv meningokoksygdom IMS har siden 1980 været anmeldelsespligtig i Danmark.5 I 1987 anmeldtes 287 tilfælde, mens der i 2018 anmeldtes 37 tilfælde.5 Til sammenligning anslår World Health Organization, at der årligt er 500.000 tilfælde af IMS.6  Forekomsten af IMS afhænger blandt andet af alderen; hyppigst ses sygdommen blandt spædbørn (under et år) samt blandt de et -...