Neurologiske komplikationer hos overlevere diagnosticeret med en tumor i centralnervesystemet i barndommen

Line Kenborg | Jun 2019 | Onkologi |

Line Kenborg
cand.scient.san.publ, ph.d.,
Forskningsgruppen Børnekræft,
Kræftens Bekæmpelse

I Danmark er der hvert år omkring 200 børn i alderen 0-18 år, der diagnosticeres med kræft, hvoraf ca. 40 af børnene rammes af en tumor i centralnervesystemet (CNS). Overlevelsen efter en tumor i CNS er steget markant de seneste årtier, og i dag vil omkring 75% af alle patienterne være i live fem år efter, at diagnosen blev stillet.1  Tidligere studier har vist, at overlevere efter en CNS-tumor er blandt den gruppe af overlevere efter børnekræft, der oplever flest senfølger efter endt behandling.2 Disse senfølger inkluderer eksempelvis en øget risiko for en ny primær tumor,3 neurokognitive udfordringer4 samt endokrine problemer5 og hjerte-kar-sygdomme.6  Børn, der diagnosticeres med en tumor i CNS, har derudover en høj risiko for at blive diagnosticeret med neurologiske sygdomme, blandt andet på grund af tumorens placering, operationer i hjernen samt eventuel strålebehandling af CNS-tumorer. Derved kan børnene have problemer med neurologisk sygdom både før deres kræftdiagnose og efter endt kræftbehandling.  Dog er der kun meget få studier, der har undersøgt risikoen for neurologisk sygdom hos overlevere efter en CNS-tumor i barndommen, og ingen af disse studier har været i stand til at undersøge den samlede neurologiske sygdomsbyrde, som kan ramme denne sårbare patientgruppe. På baggrund af manglen på store populationsbaserede undersøgelser af neurologisk sygdom hos børn diagnosticeret med en CNS-tumor valgte vi at dele studiet op i to dele for at: • Undersøge risikoen for indlæggelse med neurologisk sygdom fra fødslen og frem til kræftdiagnosen samt i de første fem år efter diagnosen. • Undersøge risikoen for indlæggelse med neurologisk sygdom hos fem-års overlevere efter en CNS-tumor i barndommen.7 ALiCCS-kohorten Studiet er en del af det store nordiske forskningsprogram ”Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia” (ALiCCS), som har til formål at undersøge senfølger hos overlevere efter kræft i barndommen i de fem nordiske lande. Selve...