International konsensus-anbefaling om rettidighed i udredning og behandling af multipel sklerose

Peter Vestergaard Rasmussen | Jun 2019 | Multipel Sklerose |

Peter Vestergaard Rasmussen
overlæge, ph.d.,
Neurologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Ved multipel sklerose (MS) sker der celletab og irreversibel skade på nervevæv fra sygdomsdebut.1 Neurologisk reservekapacitet og plasticitet kan de tidlige sygdomsstadier delvist kompensere for skaderne i forhold til opretholdelse af normal neurologisk funktion, men med tiden udtømmes kompensationsmulighederne medførende irreversibel symptomprogression og funktionstab.2  Vigtigheden af tidligt iværksat sygdomsmodificerende behandling er veldokumenteret i forhold til reduktion af attakker, handicapudvikling og overlevelse. Omvendt er livsstilsfaktorer som for eksempel tobaksrygning og overvægt vist at kunne forværre MS.3 I 2015 udgav en international multidisciplinær ekspertgruppe i regi af MS Brain Health (www.msbrainhealth.org) en evidens-baseret konsensusrapport ”Brain health: time matters in multiple sclerosis”,4 med anbefalinger vedrørende diagnose, behandlingsstrategi og behandlingsadgang for MS. Formålet er livslang beskyttelse og bevarelse af hjernevæv hos patienter med MS.  Vejen dertil er hurtig diagnosticering og påbegynd-else af behandling, tæt og proaktiv monitorering af behandlingen og sygdomsaktivitet samt veldefinerede behandlingsmål, implementering af informeret shared decision-making og fokus på relevante livsstilsfaktorer. MS Brain Health står også bag nyligt publicerede anbefalinger til kvalitetsstandarder for rettidighed i MS-behandling.5 Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en modificeret Delphi konsensus-proces involverende 21 MS-neurologer fra 19 lande (repræsenterende Nordamerika, Nord-, Vest-, Syd- og Østeuropa, Rusland, Australien, Mellemøsten og Nordafrika), og med input fra blandt andet MS-sygeplejersker og patientrepræsentanter.  For alle stadier i MS-forløbsbeskrivelsen (henvisning, udredning og diagnose, påbegyndelse af behandling og monitorering, livsstilsfaktorer, opfølgning på nye/forværrede symptomer) og underelementer (for eksempel MR-scanning i forbindelse med udredningen, påbegyndelse af sygdomsmodificerende behandling, vurdering i tilfælde af attak) anbefales tre niveauer for tidsstandarder (se tabel 1). Tidskvalitetsstandarderne for de enkelte delelementer er specificeret i figur 1 og skitseret som anbefalet tidslinje for et samlet MS-behandlingsforløb i figur 2. Overordnet set anbefales naturligvis en hurtig diagnose og påbegyndelse af behandling, regelmæssig proaktiv monitorering og opfølgning, herunder vurdering og drøftelse af behandlingsskift ved subop-timal behandlingseffekt, informeret shared decision-making samt tilgængelighed for...