Forskelle i dødelighed afhængig af om en depression diagnosticeres før eller efter en kronisk fysisk sygdom

Ole Köhler-Forsberg | Jun 2019 | Psykiatri |

Ole Köhler-Forsberg
læge, ph.d.-studerende,
Forskningsenheden for Psykoser,
Aarhus Universitetshospital,
Risskov

En hyppig komorbiditet mellem depression og fysiske sygdomme er velkendt. Mennesker med fysiske sygdomme, specielt kroniske eller smerte-relaterede fysiske sygdomme, har to - tre gange øget risiko for at udvikle en depression sammenlignet med raske.1 Samtidig har mennesker med depression en øget risiko for at udvikle en lang række fysiske sygdomme.1  Dette bi-direktionelle forhold resulterer i en øget morbiditet og mortalitet blandt mennesker med komorbid depression og fysisk sygdom.2 Denne sammenhæng kan muligvis forklares af usund livsstil (for eksempel mindre bevægelse, rygning, dårlig ernæring), patofysiologiske mekanismer (for eksempel øgede pro-inflammatoriske cytokiner, øget aktivitet af hypothalamus-hypofyse-binyre aksen, metaboliske forandringer), eller nedsat compliance til den medicinske behandling.  Det er foreslået, at den tidsmæssige sammenhæng, det vil sige, hvorvidt depressionen opstår før eller efter en fysisk sygdom, kan forklares af forskelle i den underliggende ætiologi. I vores studie3 var formålet derfor at undersøge forskelle i dødelighed afhængig af, om kroniske fysiske sygdomme blev diagnosticeret inden eller efter en depression.  Metode Studiet var baseret på de danske landsdækkende registre og alle danskere, der var i live i studieperioden 1995-2013 (N = 4.984.912). Vi identificerede alle hospitals-baserede diagnoser for unipolar depression og 19 kroniske fysiske sygdomme defineret ved Charlson komorbiditets-index (for eksempel akut hjerteinfarkt, diabetes, eller kræft).4 For alle diagnoser identificerede vi den første dato for en hospitals-baseret diagnose.  Tidsafhængige cox regressions-modeller, som var justeret for potentielle confoundere, beregnede hazard risiko-rater (HRR) inklusive 95% konfidensintervaller (95% CI) for dødelighed (uden selvmord) for de enkelte fysiske sygdomme.  Resultater For alle 19 kroniske fysiske sygdomme fandt vi, at en hospitals-baseret depressions-diagnose, sammenlignet med mennesker med en kronisk fysisk sygdom, men uden depression, var associeret med en øget mortalitet. Dette fandt vi, når depressionen var diagnosticeret før eller efter den fysiske sygdom.  Som et næste skridt sammenlignede vi mennesker med en hospitals-baseret depressions-diagnose inden den kroniske fysiske sygdom...