Astma og fysisk aktivitet

Erik Sören Halvard Hansen | maj 2019 | |

Erik Sören Halvard Hansen
læge, ph.d.-studerende,
Lungemedicinsk Forskningsenhed,
Bispebjerg Hospital

Anders Pitzner-Fabricius
læge, ph.d.-studerende,
Lungemedicinsk Forskningsenhed,
Bispebjerg Hospital

Vibeke Backer
professor, overlæge, dr.med.,
Lungemedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Astma er en kronisk inflammatorisk sygdom i luftvej-ene, der påvirker mere end 8% af hele befolkningen i de vestlige lande, heraf ca. 300.000 voksne danskere.1 Flere faktorer kan forværre astmasymptomer - heriblandt fysisk aktivitet. Op i mod 80% af alle astmapatienter angiver, at fysisk anstrengelse giver flere astmasymptomer, og mange oplever at være begrænset i fysisk aktivitet på grund af dette og på grund af frygt for regelrette forværringer, også kaldet eksacerbationer.  Patienter med astma er mindre fysisk aktive sammenlignet med raske kontrolpersoner og mindre fysisk aktivitet er associeret med flere astmasymptomer.2,3 Endvidere er der hyppigere forekomst af astma blandt inaktive personer sammenlignet med personer, som er moderat aktive, og sammenhængen mellem træning og prævalens af astma beskrives oftest med en J-kurve (figur 1).  Global Initiativ for Asthma (GINA) guidelines fra 2019 anbefaler fysisk aktivitet, men uddyber ikke nærmere hvordan denne træning skal udføres.4 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med astma følger de generelle anbefalinger for fysisk aktivitet.5  En generel udfordring ved de studier, der foreligger om astma og træning er, at de er meget heterogene - både i forhold til træningsinterventionen, hvilke undertyper af astmapatienter man har inkluderet, samt om hvor vidt deltagerne er normal- eller overvægtige. Det begrænser muligheden for at sammenligne og samle data fra studierne til systematiske oversigter.  Er det sikkert for astmapatienter at træne? Ja. Der er naturligvis visse forbehold, man skal tage. Det er vigtigt, at patienten er korrekt behandlet samt er instrueret i inhalationsteknik og brug af anfalds-medicin. Desuden bør man tage hensyn til udefrakommende faktorer såsom allergener, fugt og kulde - og, om muligt, undgå disse.  Det giver ikke mening at tage sin første løbetur, når det er allermest koldt og tåget, hvis dette er faktorer, der forværrer patientens astma. Ligeledes skal man så vidt muligt tage højde for allergener i luften, som...