Klassifikation af kroniske smerter i ICD-11

Nanna Brix Finnerup | maj 2019 | #B07A91 |

Nanna Brix Finnerup
professor, dr.med.,
Dansk Smerteforskningscenter,
Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitet
og Neurologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Kroniske smerter er hyppige ved reumatologiske lidelser. Smerter kan have stor indflydelse på patientens livskvalitet og kan i sig selv give anledning til funktionsnedsættelse. Selvom kroniske smerter er årsag til næsten 20% af alle besøg hos lægen, har de været dårligt og usystematisk repræsenteret i sygdomsklassifikationen ICD (the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).  ICD-klassifikationen af sygdomme er ikke bare vigtig for morbiditets- og mortalitetsstatistikker, men også for den kliniske hverdag, forskning og ressourceallokering. Derfor har den manglende klassifikation af smerter været et problem, som har besværliggjort gennemførsel og sammenligning af epidemiologiske studier. I Danmark anvendes aktuelt ICD-10. WHO har siden 2007 arbejdet på ICD-11, der blev frigivet i juni 2018, og som skal vedtages på møde i maj 2019.  Smerteklassifikationen i ICD-11 Den Internationale smerteorganisation IASP (the International Association for the Study of Pain) nedsatte i 2013 en ekspertgruppe, som i samarbejde med WHO har udviklet en systematisk og pragmatisk klassifikation af kroniske smerter. Klassifikationen er i 2016 afprøvet af praktiserende læger og smerteklinikker i en række feltstudier i fire lande.  Denne smerteklassifikation er nu inkorporeret i den nye ICD-11, som er den første version, der inkluderer en systematisk klassifikation af kroniske smerter.  IASP’s arbejdsgruppe arbejder stadig med detaljer i klassifikationen, herunder aktuelt med et kodesystem, således at brugeren får et forslag til diagnoser, der kan forekomme sammen med den diagnose, som brugeren lige har fået. Hvis man for eksempel koder type 1-diabetes, vises der en liste med mulige manifestationer, herunder diabetisk polyneuropati, diabetisk retinopati og så videre. MG30 Kroniske smerter En serie på ti artikler er i januar 2019 publiceret i tidsskriftet PAIN. Disse artikler giver et overblik over klassifikationen af kroniske smerter. Kroniske smerter defineres som smerter, der varer mere end tre måneder, og klassifikationen er organiseret i syv hovedkategorier (figur 1). • Kroniske...