Hvem skal vi vaccinere? Spørg Facebook og TDC

Kristoffer Glavind | Apr 2019 | Sygeplejersken | Apoteket | Vaccination |

Kristoffer Glavind
cand.polit., ph.d.-studerende,
Copenhagen Centre for Social
Data Science (SODAS),
Københavns Universitet

Sune Lehmann
professor, DTU Compute,
Københavns Universitet

Hvis man målrettet vaccinerer bestemte personer, kan man forøge effektiviteten dramatisk. Derfor bør man prioritere at vaccinere personer, som både i høj grad udsættes for smitte, og i høj grad vil bringe smitten videre til andre. Problemet er, at det er svært at identificere, hvem disse centrale personer er.  Men en ny artikel fra Copenhagen Networks Study viser, at man ved hjælp af Facebook-data og data om telefonopkald kan finde disse centrale personer og derved vaccinere mere effektivt. Dette virker dog kun imod dråbebårne infektioner som influenza - og ikke luftbårne infektioner som mæslinger.  Vaccination er sundhedsvæsenets våben nummer ét, når det gælder om at forhindre spredning af smitsomme sygdomme. Det er dog i nogle situationer meget bekosteligt eller helt umuligt at vaccinere en hel befolkning. Derfor er det interessant, hvordan man begrænser smitten mest muligt med et begrænset antal vacciner.  En smitsom infektion kan sprede sig, når en smittebærer kommer i kontakt med en ikke-smittet. Dråbebårne infektioner smitter kun på relativt korte afstande på omkring en meter.1 Det sker blandt andet via nys og hoste. Det betyder, at to personer som hovedregel skal være relativt tæt sammen for at smitte hinanden. Luftbårne infektioner smitter derimod over større afstande, enten via støvpartikler eller dråbekerner. Fælles for dråbebårne og luftbårne infektioner er dog, at to smittede skal være (eller have været) samme sted for at blive smittet. Det betyder, at personer, der færdes mange steder og mødes med mange mennesker, oftere bliver smittet og har potentiale til at smitte flere mennesker, hvis de bliver inficeret. Derfor er gevinsten ved at vaccinere disse personer væsentlig større end ved andre.  En anden egenskab, der gør, at en bestemt person er effektiv at vaccinere er, hvis han/hun er den eneste, der forbinder to grupper.  Disse to egenskaber kan man måle med ”closeness centrality”, som...