Kejsersnit ved første fødsel og alvorlige komplikationer i den næste graviditet

Lone Krebs | Apr 2019 | #0071A7 |

Lone Krebs
overlæge, dr.med., forskningslektor,
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling,
Holbæk Sygehus

Hyppigheden af kejsersnit er stigende på verdensplan.1 I Danmark har den gennem de seneste ti år ligget stabilt omkring 20% af alle fødsler.2 Kvinder, som har født deres første barn ved kejsersnit, skal træffe et svært valg i den næste graviditet.  De har følgende muligheder: • At planlægge forsøg på vaginal fødsel, hvilket indebærer en risiko for uterusruptur på ca. 0,5% og en risiko for akut kejsersnit, som er afhængig af årsagen til det første kejsersnit. • At planlægge kejsersnit igen, hvilket måske indebærer en øget risiko for infektion, men også øger forekomsten af alvorlige obstetriske komplikationer i de fremtidige graviditeter.  Beslutningen er således kompleks - ud over kvindens individuelle præferencer og værdier - skal vejledningen om fødselsmåde også inddrage hendes ønsker om en eller flere fremtidige graviditeter. Flere afdelinger har i dag taget digitale løsninger i brug, som kan understøtte en fælles beslutningstagning. Disse kan være en hjælp, men er også begrænset af, at den tilgængelige evidens ikke altid er skræddersyet til den enkelte kvindes kliniske situation.3 Sjældne alvorlige obstetriske komplikationer Alvorlige obstetriske komplikationer øges med det antal kejsersnit, som den enkelte kvinde har fået. I Danmark får de fleste kvinder imidlertid kun to børn. Derfor besluttede vi os for at undersøge sammenhængen mellem fødselsmåde i første graviditet og forekomsten af alvorlige komplikationer defineret ved enten total uterusruptur, abnorm invasion af placenta (AIP), svær post partum blødning (PPH) eller hysterektomi i den efterfølgende graviditet.4  Uterusruptur er karakteriseret ved, at livmoderen brister oftest svarende til det gamle ar. Det kræver hurtig indgriben med kejsersnit og er forbundet med en høj perinatal mortalitet og morbiditet.5 AIP er en tilstand, hvor placenta vokser dybt ind i eller eventuelt gennembryder myometriet, og derfor er svær at fjerne. AIP er forbundet med stor risiko for blødning og hysterektomi.  Nordisk samarbejde Studiet er baseret på...