Terapi-relaterede myeloide neoplasier efter autolog stamcelle-transplantation: Prævalensen af CHIP-mutationer ved transplantationstidspunktet

Johannes Frasez Sørensen | Mar 2019 | |

Johannes Frasez Sørensen
forskningsårs-studerende,
Afdeling for Blodsygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Anne Stidsholdt Roug
afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.,
Hæmatologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP) er en præ-malign tilstand ofte sammenlignet med MGUS og MBL, og er karakteriseret ved en population af hæmatopoietiske celler, der har tilegnet sig somatiske mutationer med en variant allel frekvens (VAF) >2% samt fravær af kliniske symptomer. Det er vist at CHIP øger all-cause mortality, risikoen for hjertesygdom og udvikling af myeloide neoplasier, herunder terapi-relaterede myeloide neoplasier (tMN).1  Patienter med tMN er karakteriseret ved en overordentlig dårlig prognose, hvilket reflekteres i disse patienters cytogenetiske og molekylærgenetiske profiler. En særlig gruppe, der har øget risiko for udvikling af tMN, er patienter, der behandles med autolog stamcelletransplantation (ASCT).2,3 Vores hypotese var, at patienter, der udvikler tMN efter ASCT, har målelig lavfrekvent klonal hæmatopoiese allerede ved transplantationstidspunktet, og at disse kloner udgør en risikofaktor for udvikling af tMN. Vi tror, at disse kloner får, blandt andet som følge af cytoreduktionen i forbindelse med høj-dosis kemoterapi, en evolutionær fordel, og at dette er en del af patogenesen i udviklingen af tMN. Studiedesign I dette case-control studie blev kohorten sammensat af patienter behandlet med autolog stamcelletransplantation på Afdeling for Blodsygdomme (AUH) mellem 1989 og 2016. Vi identificerede 36 tMN-patienter ud fra en samlet kohorte bestående af 1130 patienter. Cases blev identificeret via Patobank, og alle diagnoser blev valideret af samme erfarne hæmatopatolog. Vi identificerede desuden 36 kontrolpersoner ud fra de 1053 ASCT-behandlede patienter, der ikke kvalificerede som cases. Cases: Patienter transplanteret på non-myeloid indikation og, som efter behandling med ASCT, blev diagnosticeret med tMN. Kontrolpersoner: Patienter transplanteret på non-myeloid indikation som ikke, efter behandling med ASCT, udviklede tMN. Matching 1:1 på køn, alder, konditionering og opfølgningstid. Alle 72 prøver (cases og kontrolpersoner) fra leukapherese-produktet blev analyseret med et targeteret NGS-panel (“Myeloid Solution” af SOPHiA Genetics) for 30 gener associeret med myeloid sygdom: ABL, ASXL1, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R,...