Status for ALL-behandling

Andreja Dimitrijevic | Mar 2019 | |

Andreja Dimitrijevic
overlæge,
Hæmatologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Den seneste årsrapport fra Akut Leukæmi Databasen (ALD) giver os mulighed for at vurdere kvaliteten af den aktuelle behandling af voksne patienter med ALL i Danmark. Data fra ALD-rapporten for 2016 dækker perioden 2005-2016.1  Fem-års overlevelsen, som er undersøgt i tre forskellige aldersgrupper (henholdsvis under 45 år, fra 45-60 år og over 60 år) ligger på henholdsvis 80%, 61% og 40% i de tre aldersgrupper (ALD-rapporten og personel kommunikation).  En tidligere opgørelse ved Toft et al. fra 2012 dækkede perioden 1998-2008.2 Denne viste en fem-års overlevelse for hele den voksne kohorte på 34%. Dette enorme fremskridt er resultatet af flere tiltag: • Indførelsen af ensartet behandling i hele Danmark med HyperCVAD-regimet. • Brug af TKI-behandling. • Bedre resultater ved allogen knoglemarvstransplantation. • Brug af NOPHO-regimet for en gruppe yngre voksne patienter (op til 45 år).  Der er fortsat langt bedre resultater på børneområdet med en langtidsoverlevelse på over 90%. Den fremtidige behandling af voksne ALL-patienter vil utvivlsomt være mere målrettet og tilpasset den individuelle patient sammenlignet med den behandling, som tilbydes i dag. Philadelphia-kromosom positiv ALL (Ph+ ALL) behandling Tillæg af TKI-behandling (først imatinib og senere dasatinib) til kemoterapi har forbedret prognosen væsentligt for patienter med Ph+ ALL. For de ældre patienter er det fornuftigt at kombinere kraftigere TKI-behandling og mildere kemobehandling - og på den måde undgå unødvendig toksicitet.  En italiensk gruppe har præsenteret de første resultater af deres studie, hvor de behandler en mindre gruppe af ældre patienter med ponatinib og steroid, samt intratekal kemoterapi i et prospektivt studie.3 42 patienter med en median alder på 68 år (27-85 år) deltog i studiet. De var vurderet uegnede til intensiv kemoterapi.  Selvom opfølgningen er kort, viser studiet en et-års overlevelse på 87% (95% CI: 76,5% - 99,9%), som er en væsentlig forbedring sammenlignet med tidligere resultater. Nye forsøg med lignende...