Negative erindringer, glemsel og psykisk helbred

Simon Nørby | Mar 2019 | #0071A7 |

Simon Nørby
lektor, cand. psych., ph.d.,
Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse,
Aarhus Universitet

Erindringer kan fremkalde emotioner. At genkalde sig, at man blev afvist af en værdsat person, kan eksempelvis udløse tristhed og modløshed. Hvis man derfor i et vist omfang kan kontrollere sin erindringsproces, kan det have betydning for, hvilke emotioner, der fremkaldes, samt hvornår og hvor hyppigt disse fremkaldes.  En måde, hvorpå man kan søge at kontrollere sin erindringsproces, er ved at glemme. Glemsel indebærer, at hukommelsesmateriale, der tidligere har været tilgængeligt, ikke er muligt at tilgå. Traditionelt er det hovedsageligt blevet set som en passiv proces, som kan omfatte, at erindringer disintegrerer1 eller ikke kan hentes frem, fordi andre erindringer blokerer for og forstyrrer genkaldelse.2  I nyere tid har der dog været fokus på, at glemsel også kan være en aktiv og intentionel proces. Ifølge teorien om hukommelsesinhibition kan mennesker rekruttere en kontrolmekanisme, der kan hæmme uønskede erindringer og skabe langtidsglemsel.3  Teorien er blandt andet understøttet af adfærdseksperimenter, som har vist, at forsøgspersoner, der præsenteres for velkendte stimuli og gentagne gange søger at hæmme de erindringer, de tidligere har lært at associere med disse stimuli, ofte er i stand til at glemme erindringerne.4-6  Teorien er også understøttet af billeddannelsesstudier, der har vist, at hæmning af erindringer er associeret med forøget aktivitet i dorsolateral præfrontal cortex (der typisk menes at understøtte eksekutive funktioner) og formindsket aktivitet i hippocampus (der almindeligvis menes at understøtte konsolidering og kontekstualisering af erindringer).7-8 Ydermere har det vist sig, at effektiv hukommelseshæmning afhænger af, at tilpas meget GABA-neurotransmitter er tilgængeligt i hippocampus.9 Fordelagtig glemsel Når glemsel ikke blot skyldes hukommelsens passive forgængelighed, men også aktive og intentionelle processer, så er det et fænomen, der er forholdsvis let at associere med fordele. Et sådant konstruktivt perspektiv er i modstrid med en dagligdags opfattelse af, at glemsel er et kontraproduktivt fænomen, som for eksempel omfatter ikke at kunne huske...