Diagnosticering af RA ved brug af et lineært citrullineret Epstein-Barr virus peptid

Nicole H. Trier | Mar 2019 | #B07A91 |

Nicole H. Trier
ph.d.,
Statens Serum Institut

Gunnar Houen
professor, Dr. Scient.,
Syddansk Universitet

Reumatoid artrit (RA) er en systemisk autoimmun sygdom karakteriseret ved en betændelseslignende tilstand i leddene og i værste tilfælde erosion af den underliggende knogle.1 Sygdommen rammer ca. 1-2% af hele befolkningen, og der er en overvægt af kvinder i alderen 40-60 år, der udvikler sygdommen.1-2  For at diagnosticere RA er det vigtigt at kombinere kliniske faktorer såsom forekomsten af autoantistoffer med forekomsten af klassiske symptomer, herunder hævede og ømme led.3,4 Forekomsten af antistoffer mod citrullinerede proteiner (der dannes ved enzymatisk deaminering af arginin-sidekæden til citrullin, katalyseret af enzymet peptidyl arginin deaminase) har især vist sig at være yderst afgørende for serologisk diagnostik af RA.5 Denne artikel fokuserer på udvikling af en ny diagnostisk analyse til serologisk diagnostik af RA.  Detektion af anti-citrullinerede protein antistoffer Autoantistoffer rettet mod citrullinerede proteiner (anti-citrullinerede protein antistoffer (ACPA)) er essentielle i diagnosticeringen af RA, da langt størstedelen af RA-patienter er positive for disse antistoffer. Afhængig af kohorte og analyse er op mod 80% af alle RA-patienter positive for ACPA.6-10  Forekomsten af ACPA detekteres typisk ved en ELISA-analyse, hvor der anvendes en kombination af cykliske citrullinerede peptider (CCP) for at opnå en høj klinisk sensitivitet.6-10 ACPA afviger tilsyneladende fra traditionelle antistoffer, der er specifikke for et enkelt target, idet antistoffer mod citrullinerede targets antages at være en ”ikke-homogen” blanding af antistoffer, der består af både overlappende og ikke-overlappende antistofreaktiviteter.11,12  Dette skyldes højst sandsynligt, at nogle af disse antistoffer binder en specifik epitop, mens andre genkender et centralt motiv i kombination med peptidbackbone.11,13-14 Således må specificiteten i en analyse med et enkelt peptid typisk ikke formodes at være høj, hvilket var tilfældet med den første generation af CCP-analyser, hvor et enkelt pro-filaggrin peptid blev anvendt.15  På baggrund af dette er der udviklet flere generationer af CCP-analyser (2., 3. og 3.1.), der indeholder en kombination af peptider.6-10 Disse analyser...