TNF-α hæmmer behandling af gravide med psoriasis

Cæcilie Bachdal Johansen | Mar 2019 | Dermatologi |

Cæcilie Bachdal Johansen
læge, ph.d.-studerende,
Dermato-Venerologisk Afdeling,
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital

Espen Jiménez Solem
overlæge, lektor, ph.d.,
Klinisk Farmakologisk Afdeling,
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital

Simon Francis Thomsen,,
professor, overlæge, dr.med., ph.d.,
Dermato-Venerologisk afdeling,
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital

Psoriasis er en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer 2-4% af hele befolkningen. Ca. 50% er kvinder, og næsten 75% af alle tilfældene debuterer før 40-års alderen. Således er størstedelen af kvinder med psoriasis i den fertile alder. Biologiske lægemidler, især Tumor Necrosis Factor (TNF)-hæmmere, er blandt de første ikke-kontraindicerede systemiske behandlingsmuligheder under graviditeten, foruden ciclosporin og corticosteroider. Næsten en fjerdedel oplever en forværring af psoriasis-symptomerne i løbet af graviditeten med et deraf følgende øget behandlingsbehov.1,2 Den inflammatoriske proces samt livsstilsfaktorer ved psoriasis kan i sig selv udgøre en øget risiko for mor og barn, og denne risiko kan potentielt være højere, hvis sygdommen er ubehandlet.3 Tumor Necrosis Factors rolle Øget aktivitet af T hjælper (Th)-celler, Th17 og i nogen grad Th1, spiller en afgørende rolle for det inflammatoriske immunrespons ved psoriasis, ved at inducere en kaskade af inflammatoriske cytokiner, især TNF.4 TNF er afgørende for initieringen og vedligeholdelsen af den inflammatoriske proces, og psoriasishuden er infiltreret af myriader af immunceller, som har øget ekspression af TNF. TNF-hæmmeres virkningsmekanisme TNF-hæmmere virker ved at hæmme og derved neutralisere TNF’s proinflammatoriske effekter ved flere autoimmune sygdomme. Den kliniske effekt af TNF-hæmmere på psoriasis er gradvis sygdomskontrol og forbedring i Psoriasis Area and Severity Index (PASI)-scoren. Psoriasis og graviditet Immunpatogenesen, der ligger til grund for psoriasis’ effekt på graviditeten, er ringe belyst. For at en kvinde kan opretholde en graviditet uden at afstøde den, sker der en forskydning i balancen mellem Th1, Th17 og de regulatoriske T-celler (Treg), hvor en overvægt af Treg udviser immunsupprimerede aktivitet, der fører til tolerance af graviditeten, især i første trimester. Derimod kan en overvægt af Th17-celler i Th17/Treg-ratioen føre til tilbagevendende spontane aborter, præterm fødsel og præeklampsi (svangerskabsforgiftning).5 Aktiv sygdom samt den underliggende immunpatogenese kan bidrage til generelt dårligere graviditetsudfald hos kvinder med psoriasis. Et nyt skandinavisk...