Mandlig infertilitet og risiko for diabetes – et registerbaseret studie

Clara Helene Glazer | Mar 2019 | #0071A7 |

Clara Helene Glazer
ph.d.-studerende,
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Anja Pinborg
professor,
Fertilitetsklinikken,
Rigshospitalet

Ditte Vassard
ph.d.-studerende,
Afdeling for Socialmedicin,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller selvstændig faktor i op til 50% af tilfældene.  Diabetes er en kompleks metabolisk sygdom karakteriseret ved vedvarende hyperglykæmi. Type 1-diabetes er en autoimmun sydom, der oftest debuterer i barndommen som følge af en destruktion af beta-cellerne i bugspytkirtlen med deraf følgende insulinmangel. Type 2-diabetes, som oftest debuterer senere i livet, kan relateres til livstilsfaktorer, men familiær disposition spiller også en rolle, og sygdommen er karakteriseret ved insulinresistens.  I de senere år er der studier, som har vist, at der er en sammenhæng mellem nedsat forplantningsevne hos mænd og risiko for en række sygdomme.3 Der er indikationer på, at infertile mænd har en højere dødelighed, og det er foreslået, at sædkvalitet er en slags ”biomarkør” for mænds generelle helbred.4  De fleste studier har fokuseret på nedsat sædkvalitet og risiko for testikel- og prostatakræft. Kun ganske få studier har undersøgt, om infertile mænd har en øget risiko for non-maligne sygdomme, herunder diabetes. Tværsnitstudier har vist, at mænd med fertilitetsproblemer har en ændret metabolisk status, men der er publiceret få prospektive studier, der undersøger, om infertile mænd har en øget risiko for diabetes.  Det aktuelle studie Formålet med det aktuelle studie var at undersøge, om mænd med fertilitetsproblemer, havde en øget risiko for at udvikle diabetes senere i livet.5 Studiet omfattede alle mænd, hvis partner havde været i fertilitetsbehandling i Danmark mellem 1994-2012. Disse oplysninger er tilgængelige fra det danske IVF-register,6 som registrerer alle fertilitetsbehandlinger foretaget på såvel offentlige som private klinikker i Danmark.  Registeret indeholder oplysninger om,...