Evolution of survival and risk of relapse in Burkitt and young Hodgkin lymphoma patients

Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)

Knud Bonnet Yderstræde | Mar 2019 | #0071A7#DA4E71 |

Knud Bonnet Yderstræde
klinisk lektor, overlæge, ph.d.,
Steno Diabetes Center,
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi,
Odense Universitetshospital

Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) kaldes også i daglig tale ”type 1½-diabetes”. Mange har betvivlet eksistensen af LADA, men flere undersøgelser tyder på, at man kan diskriminere tilstanden fra såvel type 1- som type 2-diabetes. I mange lande vurderes forekomsten af LADA at være den samme eller højere end type 1-diabetes.  I det europæiske ActionLADA konsortium har man indsamlet antropometriske data og desuden blodprøver til en biobank med henblik på at opnå et solidt grundlag for at skelne mellem de nævnte diabetesformer.  Det største Genome Wide Association Study (GWAS) viser, at LADA har genetiske komponenter fra såvel klassisk type 1- som type 2-diabetes. Rent definitorisk har man foreslået, at betegnelsen LADA reserveres til tilfælde af diabetes med debut efter 30-års alderen, positiv GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) antistof og intet insulinbehov de første seks måneder. Det er naturligvis en noget arbitrær opdeling, og derfor har GWAS-undersøgelsen været imødeset med spænding. Genetik versus fænotype Det er vigtigt at understrege, at fænotypen kun i begrænset omfang er vejledende for typen af diabetes. Således forekommer overvægt generelt med højere hyppighed blandt en række befolkningsgrupper, og den klassiske type 2-fænotype kan derfor dække over en overvægtig type 1-diabetespatient eller en patient med LADA.  I det store UKPDS-studie af patienter med type 2-diabetes fandt man, at ca. 11% af alle patienterne havde auto-antistoffer, og forekomsten heraf var prædiktiv for insulinbehov.1 Et senere substudie kunne dog ikke eftervise dette. Hovedparten kunne behandles peroralt primært, men efter omkring seks år var de fleste overgået til insulinbehandling. Dette er foreneligt med grundtanken, at LADA er en langsomt fremadskridende autoimmun proces. Major Histocompatibility Complex (MHC) inddeles i tre klasser. Hos mennesket svarer MHC til HLA (Human Leucocyte Antigen) complexet. Dette complex udviser den største association til LADA,2 men dog i langt svagere grad end det, man ser ved type...