Effekten af semaglutid på HbA1c og på vægten er uafhængig af diabetesvarigheden – en meta-analyse

Sten Madsbad | Mar 2019 | #0071A7 |

Sten Madsbad
professor, overlæge, dr.med.,
Endokrinologisk Afdeling,
Hvidovre Hospital

Semaglutide er en GLP-1 receptor agonist til injektion én gang om ugen. Semaglutid er vist at være bedre til at reducere HbA1c og kropsvægt end alle andre lægemidler, der benyttes til at behandle hyperglykæmi ved type 2-diabetes. I seks forskellige studier, hvor der indgik et bredt spektrum af type 2-diabetes, blev semaglutid benyttet enten i monoterapi, i kombination med orale antidiabetika eller adderet til insulin, medførte semaglutid 0,5 mg én gang om ugen en gennemsnitlig reduktion i HbA1c på 1,2-1,5% (13-16 mmol/mol), og den højeste dosis (1,0 mg) medførte en reduktion på 1,5-1,8% (16-20 mmol/mol) fra et HbA1c-niveau på 8,1-8,4 (65-68 mmol/mol) inden påbegyndelse af behandlingen. Det medførte, at 67-79% af patienterne opnåede en HbA1c-niveau på under 7,0% (53 mmol/mol). Vægttabet ved behandling med semaglutid 0,5 mg var på 3,5-4,6 kg, og 1,0 mg medførte vægttab på 4,5-6,5 kg. I forbindelse med det europæiske diabetesmøde (EASD) i 2018 blev der præsenteret nye resultater, der viste, at reduktionen i HbA1c og i vægten var uafhængig af diabetesvarigheden. I alt 3066 type 2-diabetespatienter, der enten blev behandlet med 0,5 mg eller 1 mg semaglutid indgik i denne post-hoc meta-analyse. Patienterne blev inddelt i tre grupper med <5 års, >5 års til <10 års og >10 års diabetesvarighed. Figur 1 viser, at uanset diabetesvarighed var reduktionen i HbA1c og vægten ikke forskellig. For semaglutid 1 mg var reduktionen således 1,7-1,8% (19-20 mmol/mol), og reduktionen i vægt var omkring 5,7 kg. Ca. 55-60% tabte sig mere end 5% i vægt, og ca. 20% tabte sig mere end 10% i vægt. Bivirkninger ved behandling med semaglutid er de velkendte ved GLP-1 receptoragonister, primært fra mave-tarm-kanalen. Forekomsten af kvalme var ca. 20%, og opkastning var 7-10%. Bivirkningerne var oftest forbigående og uafhængige af diabetesvarigheden. Omkring 6-10% stoppede behandlingen som følge af bivirkninger i grupperne behandlet med...