Temporal variation af Staphyloccocus aureus hos patienter med atopisk dermatitis

Unge med kræft – en overset gruppe

Pia Riis Olsen | Feb 2019 | #305E78 |

Pia Riis Olsen
sygeplejerske, ph.d.,
klinisk sygeplejespecialist,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitets Hospital

Unge med kræft og de udfordringer, de har, får langt mindre opmærksomhed i sundhedsvæsenet og i samfundet som sådan end de ældres, som repræsenterer den mere almindelige kræftpopulation. Det er der behov for at gøre noget ved, idet flere studier viser, at teenagere og unge med kræft konfronteres med problemer, som påvirker deres hverdag og fremtid, for eksempel uddannelse, arbejde og sociale aktiviteter. Mange unge oplever, hvordan sygdommen og dens senfølger trækker en skygge hen over deres liv, der kan vare i måneder og år, og som kan forhindre dem i at komme videre. Dette skal ses i lyset af, at disse unge patienter befinder sig i en livsfase, hvor det at gennemføre en uddannelse og at komme ind på arbejdsmarkedet vil være afgørende for deres fremtidige økonomi og karriere.  Som sundhedsprofessionelle giver vi måske nok grønt lys til, at de unge skal forfølge deres drømme og ønsker, når behandlingen er afsluttet, men for mange er det ikke så let - der melder sig ofte mange spørgsmål for den unge: • Alle i min klasse er væk nu - vil jeg passe ind i en ny klasse? • Jeg drømte om at blive…. men nu må jeg nok opgive det. • Kan jeg fortsætte min uddannelse eller skal jeg gå i gang med en anden? • Hvilken uddannelse skal jeg vælge og hvad kan jeg gennemføre? • Hvilket arbejde kan jeg holde til? Hvordan går det de unge? Et systematisk amerikansk review viser, at unges sociale trivsel påvirkes på mange måder. De har vanskeligheder med at klare arbejde, at gennemføre uddannelse og at opnå økonomisk stabilitet. De har ofte også problemer med at fastholde og udvikle sociale relationer med deres jævnaldrende venner og familie, med kærester og relationer i ægteskab, og de har et ønske om at få mere støtte...