Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft

Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft – en fremskrivning for 2007-2040

Brian Køster | Feb 2019 | Dermatologi |

Brian Køster
seniorforsker,
Sol- og alkoholkampagnen,
Forebyggelse & Oplysning,
Kræftens Bekæmpelse

I 2007 blev kampagnen ”Skru ned for solen mellem 12 & 15” (Solkampagnen) fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lanceret. Forekomsten af modermærkekræft var tredoblet i de foregående 30 år, og Danmark havde en af verdens højeste forekomster af modermærkekræft på trods af relativt få årlige solskinstimer sammenlignet med mange andre lande.  Der er årligt 16.500 nye tilfælde af kræft i huden, herunder 2250 der bliver diagnosticeret med modermærkekræft. Samlet dør ca. 300 som følge heraf. Overdreven eksponering for UV-stråling er årsagen til 90% af alle tilfælde af kræft i huden, og en mindre andel er arveligt. Således kunne langt de fleste tilfælde altså undgås, hvis solen omgås med fornuft.  Der er særligt tre områder, hvor danskerne får for meget UV-stråling: Den danske sommer, ferier til destinationer med et højt UV-indeks og brug af solarier.  Der er overordnet to veje fra, at man er udsat for UV-stråling til man senere i livet udvikler kræft i huden: • Livslang kumuleret eksponering. • Perioder med højintensiv stråling, som man kender fra solferier, solariebrug og solbadning som samlebegreb.  Lidt firkantet udtrykt har livslang eksponering størst indflydelse på udviklingen af den meget hyppige og oftest godartede keratinocyt-cancer, mens den højintensive stråling har størst indflydelse på udvikling- en af den mindre hyppige, men mere alvorlige maligne melanom. Almindelig hudkræft opstår typisk først fra 50-årsalderen, mens modermærkekræft kan opstå tidligere og er den hyppigste kræftform blandt unge i alderen 15-34 år. Hvad har vi målt? Måler man rygevaner eller alkoholvaner kan man ved hjælp af retrospektive spørgeskemaer undersøge respondenternes forbrug. Det er lidt sværere at gøre op, hvor meget stråling danskerne har fået, for eksempel ved at måle hvor meget man er ude ved en given UV-intensitet. Det kan gøres ved hjælp af UV-målere, men de er ikke egnet til store befolkningsundersøgelser.  Der findes to mål, som...