Atrieflimren og apopleksi – individuelle overvejelser ved NOAK-behandling

Thomas Truelsen | Feb 2019 | #0071A7 |

Thomas Truelsen
overlæge,
Neurologisk Afdeling,
Rigshospitalet

Udgangspunktet for valg af AK-behandling er patienternes præference. I praksis kan det være, hvilken kontakt ønsker patienten til lægehuset, har patienten behov for tryghed ved hyppige kontroller eller ønsker patienten at være mere uafhængig. Nogle ønsker ikke hyppigere kontrol af INR-værdien, men foretrækker en behandling, hvor der er mindre kontrol, som eksempelvis er tilfældet ved NOAK-behandling. Ved apopleksi er der et bredt spektrum af mén, hvor det kan være svært at generalisere. Derfor er kendskabet til den enkelte patient og dennes familie essentielt for den praktiserende læge, og dermed grundlaget for en dialog med patienten. Vi møder ofte en utryghed hos patienten med apopleksi for at få en ny apopleksi. I de tilfælde kan det være fint at tage CHA2DS2-VASc-score skemaet frem og tale om risikoen og hvilke forebyggende muligheder, der er. Det synes jeg, man kommer langt med.  Individuelle hensyn før valg af behandling Mange patienter er også bekymrede for blødninger - særligt fordi nogle har hørt om risikoen herfor ved behandling med vitamin K-antagonister. Det er er derfor meget vigtigt, at man taler om de sikkerhedsdata, der findes, og viser hvilke fordele og ulemper behandlingerne giver, samt hvordan vi kan reducere blødningsrisikoen - ikke mindst blødning i hjernen.  Nogle patienter har kognitive deficit typisk efter apopleksien eller af anden årsag. I den situation skal man vurdere, om de kan tage en tablet én gang om dagen? Eller huske at tage den to gange om dagen? Kan de huske at tage den på nogenlunde rette tidspunkt? Er der eventuelt pårørende eller andre, der kan hjælpe? Så er der faktorer som motoriske handicaps, faldtendens, dysfagi - kan patienten sluge tabletterne - som også er faktorer, der kan påvirke valget af behandling. Det kan eksempelvis være vanskeligt for patienterne at åbne pakningen for et af NOAK-præparaterne. Derudover er der nogle direkte...